Image

Åtta föreningar erbjuds att köpa loss sina lägenheter i Sundbyberg

BOSTÄDER I en första etapp kan nu bostadsrättsföreningar i åtta fastigheter friköpa sina lägenheter från kommunägda Fastighets AB Förvaltaren i Sundbyberg. Om föreningarna tackar ja till erbjudandet kan de första ombildningarna ske under hösten. Fastigheterna finns i Rissne och Ör.
Publicerad den 31 Mars 2008

– Vi har fortlöpande kommunicerat med de föreningar som anmält intresse för ombildningar. Men med anledning av den senaste tidens debatt är det viktigt att vi nu klarlägger sakförhållanden, säger Sten Olsson, styrelseordförande i Förvaltaren.

I dagsläget har 55 föreningar omfattande 4846 lägenheter anmält intresse att friköpa sina fastigheter.
– Ombildningsprocessen i sig är ett komplicerat arbete. Med så många intresserade föreningar är det extra viktigt att frågan hanteras på ett seriöst och korrekt sätt. Som kommunägt bolag måste vi tillvarata såväl föreningarnas, övriga hyresgästers som ägarens, det vill säga alla sundbybergares, ekonomiska intressen, säger Sten Olsson.

Utöver de åtta fastigheterna i etapp ett har ytterligare sju fastigheter värderats. Av dessa omfattas tre av detaljplanearbete och de övriga fyra är föremål för en diskussion om prissättningen i Förvaltarens styrelse.

– Inom styrelsen är vi ännu inte överens om prisnivåerna för dessa och därför måste frågan ytterligare analyseras och diskuteras. Frågans stora ekonomiska betydelse för såväl berörda föreningar som för övriga sundbybergsbor motiverar att styrelsen tar den tid som behövs för att komma fram till ett korrekt och väl underbyggt beslut, säger Sten Olsson.

Under den närmaste veckan kommer alla föreningar att få en sammanfattande information från Förvaltaren.
– Sedan jag tillträdde som ordförande vid årsskiftet har vi jobbat intensivt med frågan. För att få ett bra underlag för prövningen av övriga intresseanmälningar så har Förvaltarens ledning fått i uppgift att bland annat analysera de ekonomiska konsekvenserna av försäljningar, säger Sten Olsson.

Förvaltarens ledning ska dessutom ta fram förslag på hur en fortsatt ombildningsprocess skulle kunna se ut för att på ett klart och tydligt sätt kunna prioritera bland intresseanmälningarna.

- Nicklas Tollesson
nicklas@fastighetssverige.se

Relaterade artiklar

Ämnen

Senast från Fastighetssverige Plus

Just nu: Även Oscar Properties andra rekonstruktionsansökan avslås

Juridik Idag hölls det konkursförhandling kring Oscar Properties och tingsrätten meddelar Fastighetssverige att något beslut om konkurs inte har tagits. Däremot kan Fastighetssverige berätta att även bolagets andra ansökan om rekonstruktion har avvisats av tingsrätten, på liknande grunder som den första ansökan.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige