Image
Trianon, med Olof Andersson som vd, har i och med dagens förvärv nått sitt tillväxtmål för 2019.
Trianon, med Olof Andersson som vd, har i och med dagens förvärv nått sitt tillväxtmål för 2019. Bild: Trianon

Trianon: Höjer utdelningen med 15 procent

Bolag Trianons förvaltningsresultat för helåret ökade med tolv procent till 130,8 (116,6). Bolaget höjer utdelningen till 1,15 kronor (1,00).
Publicerad den 28 Februari 2019

Helårssiffrorna:
• Hyresintäkterna ökade med 32 procent och uppgick till 344,5 Mkr (261,7).
• Driftsöverskottet ökade med 30 procent och uppgick till 212,6 Mkr (163,5) och överskottsgraden uppgick till 62 procent (62).
• Förvaltningsresultatet ökade med 12 procent och uppgick till 130,8 Mkr (116,6). Förvaltningsresultatet belastas med finansiella kostnader avseende obligationsupplåning om 15,5 Mkr (0).
• Periodens resultat uppgick till 267,0 Mkr varav 255,8 Mkr hänförligt till moderbolagets aktieägare, motsvarande ett resultat per aktie för perioden januari till december om 7,44 kr (10,15).
• Värdeförändringar förvaltningsfastigheter uppgick till 211,5 Mkr (321,0).
• Värdeförändring derivat uppgick till -40,4 Mkr (-12,7), varav orealiserade värdeförändringar uppgick till -11,3 Mkr (9,3).
• Styrelsen föreslår ökad utdelning med 15 procent om 1,15 kr per aktie (1,00), vilket motsvarar 30 procent av förvaltningsresultatet exklusive resultat från andelar i intresseföretag samt efter betald skatt.

Fjärde kvartalet:

• Hyresintäkterna ökade med 26 procent och uppgick till 92,8 Mkr (73,9).
• Driftsöverskottet ökade med 26 procent och uppgick till 54,4 Mkr (43,2) och överskottsgraden till 59 procent (58).
• Förvaltningsresultatet ökade med 9 procent och uppgick till 29,5 Mkr (27,0). Förvaltningsresultatet belastas med finansiella kostnader avseende obligationsupplåning om 4,6 Mkr (0).
• Periodens resultat uppgick till 68,7 Mkr varav 64,8 Mkr hänförligt till moderbolagets aktieägare, motsvarande ett resultat per aktie för perioden oktober till december om 1,89 kr (1,97).
• Värdeförändringar förvaltningsfastigheter uppgick till 80,0 Mkr (85,4).
• Värdeförändring derivat uppgick till -26,8 Mkr (-7,2), varav orealiserade värdeförändringar uppgick till -16,3 Mkr (-1,0).

– Under 2018 har vi haft fortsatt stark ekonomisk utveckling, gjort framgångsrika uthyrningar, haft högt tempo i nyproduktionen samt gjort ett antal viktiga bostadsförvärv, säger Olof Andersson, vd för Trianon.

– Genom dagens stora förvärv på Hermodsdal och Almhög kommer vårt fastighetsvärde att överstiga målet om 6,6 miljarder kronor.

- Nicklas Tollesson
nicklas@fastighetssverige.se

Ämnen

Senast från Fastighetssverige Plus

Artikelserien del 4: Från ruinens brant till lyckad rekonstruktion

Bolag Ett turbulent år. Så kan man sammanfatta året mellan 2019 till 2020 för Real Holding. Men de lyckades vända på skutan trots att rekonstruktionen tog mer än ett år att genomföra. Det läser du här mer om i Fastighetssveriges fjärde del i artikelserien om konkurser och rekonstruktioner vi minns.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige