Image
Riksbankschefen Erik Thedéen.
Riksbankschefen Erik Thedéen. Bild: Finansinspektionen

Thedéen: Hög inflation och stigande räntor testar motståndskraften

Ekonomi/Finansiering Efter många år med låg inflation och mycket låga räntor, stigande tillgångspriser och allt högre skuldsättning är det osäkert hur ekonomins aktörer kan hantera en snabb uppgång i inflation och räntor. Det sade riksbankschef Erik Thedéen när han deltog i finansutskottets öppna utfrågning om finansiell stabilitet.
Publicerad den 31 Januari 2023

Thedéen betonade i ett pressmeddelande från Riksbanken att det över tid har byggts upp betydande sårbarheter i det svenska finansiella systemet.
– Sårbarheterna innefattar i första hand bankernas och obligationsinnehavarnas exponering mot de högt skuldsatta kommersiella fastighetsföretagen, men även hushållens höga skuldsättning gör systemet sårbart, sade han.
Till detta kommer även andra utmaningar för det svenska finansiella systemet, som exempelvis de stora svängningarna i energipriserna.

Thedéen framhöll att de makrotillsynsåtgärder som Finansinspektionen satt in, som exempelvis amorteringskraven, bidrar till mer motståndskraft.
– För att få bostadsmarknaden att fungera bättre och hantera riskerna med hushållens skuldsättning krävs det dock breda reformer inom bostads- och skattepolitiken, påpekade Thedéen.

Han betonade även att utredningsförslaget om en ny statistik över hushållens tillgångar och skulder är en viktig fråga.
– Register över hushållens tillgångar och skulder finns sedan länge på plats i Norge och Danmark och används både av centralbanker och forskare. Bristen på sådan statistik i Sverige begränsar förutsättningarna i analysen av viktiga frågeställningar kopplade till den finansiella stabiliteten och penningpolitiken. Det gäller exempelvis frågan om hur sårbara de högt skuldsatta hushållen är. Det är angeläget att det utredningsförslag som nu är på remiss leder fram till en förändring, underströk Erik Thedéen.

Han pekade på att flera incidenter under fjolåret, men även under pandemin, blottat likviditetsrisker hos andra finansiella aktörer än banker.
– Man behöver hantera sårbarheterna hos företagsobligationsfonder, som är viktiga investerare i svenska företagsobligationer.

Thedéen underströk därtill att cyberhotet har ökat i takt med att det säkerhetspolitiska läget försämrats under 2022.
– Det är viktigt att skyndsamt stärka förmågan att förebygga, upptäcka och hantera cyberhot, avslutade Erik Thedéen.

- Redaktionen
red@fastighetssverige.se

Ämnen

Annons Image

Senast från Fastighetssverige Plus

Fortfarande inget beslut om Scandinavium

Bygg/Arkitektur Inte heller den här gången kom det ett beslut från kommunstyrelsen i Göteborg om arenans öde. Det rödgröna styrets ansvarige för idrottsfrågor, kommunstyrelsens ledamot Daniel Bernmar (V), säger till Fastighetssverige att förhandlingarna om vilket alternativ man föredrar fortfarande pågår.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige