Image

Stendörren: Snabbt ökande hyror

Bolag Stendörrens vd Fredrik Brodin konstaterar att bolagets ny- och omförhandlade avtal lyfter hyresintäkterna väsentligt framöver.
Publicerad den 10 November 2017

Niomånaderssiffrorna:
• Hyresintäkterna ökade till 337 miljoner kronor (317) och driftnettot ökade till 231 miljoner kronor (219)
• Förvaltningsresultatet ökade till 122 miljoner kronor (102).
• Kassa?öde från den löpande verksamheten uppgick till 206 miljoner kronor (–46)
• Värdeförändring av förvaltningsfastigheter uppgick för perioden till 182 miljoner kronor (546). Värdeförändringen av räntederivat uppgick till 10 miljoner kronor (–73).
• Periodens resultat uppgick till 240 miljoner kronor (454)
Resultat per aktie uppgick till 8,68 kronor (16,44) och kassaflöde per aktie uppgick till 7,47 kronor (-1,67).

Vd Fredrik Brodin:
- Stendörren avslutar årets tredje kvartal starkt med stigande förvaltningsresultat och stigande fastighetsvärden. Ett resultat av vårt kundorienterade arbetssätt inom vår huvudmarknad Stockholm. Förvaltningsresultatet, vårt viktigaste resultatmått, ökade med 20 procent jämfört med samma period 2016.

- Under perioden har vi om- och nyförhandlat 91 hyresavtal avseende 41 000 kvadratmeter lokalyta till en samlad årshyra om drygt 47 miljoner kronor, vilket motsvarar drygt 1 100 kronor per kvadratmeter (således väsentligen högre än snitthyran för hela beståndet som ligger på knappt 790 kronor per kvadratmeter). Lägger vi till uthyrningen till Dahl som skedde efter periodens utgång dubblas siffrorna för uthyrningsvolymen. Detta innebär en kraftig ökning av hyrorna, såväl för omförhandlade hyror som för nyuthyrning. Vi kan konstatera att marknadshyran i vårt marknadssegment ökar klart snabbare än in?ationen.

- I GreenHub Bro, som vi valt att kalla vårt nya logistikområde i Upplands-Bro kommun, har vi möjlighet att bygga och erbjuda upp till 400 000 kvadratmeter moderna och hållbara logistiklokaler. Nyligen skrev vi ett 20-årigt hyresavtal avseende ett nytt huvudlager för Dahl Sverige AB som skall stå färdigt vid årsskiftet 2020/21. Då det totala hyresvärdet över perioden uppgår till cirka en miljard är det inte bara vår hittills största uthyrning utan även en av branschens största uthyrningar i år. Uthyrningen är ett resultat av vårt fokus att satsa på hållbar logistik i stadsnära lägen.

- Fastigheter, av alla slag, är resurskrävande och Sveriges enskilt största källa till utsläpp av växthusgaser. Ett väl anpassat fastighetsbestånd är dock nödvändigt för att försörja alla våra företag och människor som bor och arbetar här med effektiva lokaler samt bra och prisvärda bostäder. Inom vårt hållbarhetsarbete har vi naturligtvis fokus på energikonsumtion och vilka energislag som våra hus förbrukar. Vi vill göra, och gör, ständiga förbättringar inom befntligt bestånd, oftast i dialog med våra hyresgäster. Vi vill inte bara göra skillnad inom våra egna fastigheter utan även göra det för alla företag och människor som verkar där, likväl för den klimatpåverkan som alla transporter till och från våra fastigheter skapar. Med ett framtidsinriktat och målmedvetet arbete att skapa bra och miljösmarta förutsättningar för våra hyresgästers verksamheter tror vi att Stendörren kan utvecklas ännu mer som en hyresvärd som ”Gör skillnad”

- Nicklas Tollesson
nicklas@fastighetssverige.se

Relaterade artiklar

Ämnen

Stendörren Fastigheter på Branschguiden

Stendörren Fastigheter AB (publ) är ett fastighetsbolag noterat på Nasdaq Stockholm, Mid Cap, som äger, förvaltar och utvecklar lagerlokaler, logistik, industrilokaler och kontorslokaler i Storstockholm och Mälardalen. På Stendörren söker vi alltid den bästa lösningen för våra hyresgäster och anpassar våra hyreslokaler efter deras behov, inte bara för att optimera effektivitet och lönsamhet, utan även trivsel och arbetsglädje.

Våra lokaler finns främst i Storstockholm och Mälardalen i bland annat Högdalen, Veddesta, Upplands-Bro, Uppsala, Enköping, Västerås, Flen ...

Läs mer om Stendörren Fastigheter på Branschguiden

Senast från Fastighetssverige Plus

CBRE-profilerna: "Ryktet om handelns död är överdrivet"

Ekonomi/Finansiering City letar identitet och externområdena går som tåget. Omsättningen har krympt och företagen har slimmat organisationen – men vinsten är tillbaka. CBRE:s Bengt Axelsson och Oscar Sandén reder ut för Fastighetssveriges läsare vad som hände med butikerna i innerstaden från 2017, hur big box-områdena mår och hur handeln kommer att se ut – i framtiden.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige