Image

Starka siffror från Victoria Park

Bolag Victoria Parks förvaltningsresultat ökade till 1,37 kronor per aktie för helåret 2017 (0,96). Utdelningen höjs med 33 procent till 0,40 kronor (0,30).
Publicerad den 15 Februari 2018
Peter Strand. Bild: Victoria Park
Peter Strand.

Helårssiffrorna:
• Intäkterna ökade med 28 procent till 1 062 Mkr (832).
• Förvaltningsresultatet ökade med 49 procent till 328 Mkr (220), motsvarande 1,37 kr per aktie (0,96).
• Resultatet efter skatt uppgick till 1 901 Mkr (1 217), motsvarande 7,83 kr per aktie (4,98).
• Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital ökade med 49 procent till 342 Mkr (230).
• Belåningsgraden uppgick till 52,5 procent (57,3).
• Substansvärdet ökade med 48 procent till 29,65 kr per aktie (20,08).
• Styrelsen föreslår en höjd utdelning om 0,40 kr (0,30) per stamaktie, vilket är en ökning om 33 procent, samt 20,00 kr (20,00) per preferensaktie.

– Årets förvaltningsresultat ökade med hela 49 procent, och vi kan nu allt mer se och realisera skalfördelar i vår verksamhet, samtidigt som de senaste årens betydande investeringar i energibesparande åtgärder ger avkastning i form av lägre kostnader. För att nå vårt övergripande mål om en fastighetsportfölj om 20 miljarder senast år 2020 arbetar vi kontinuerligt med att identifiera och genomföra fler förvärv som passar in i vår modell, och träffar regelbundet representanter för både kommunala och privata aktörer i detta syfte, säger Victoria Parks vd Peter Strand.

- Nicklas Tollesson
nicklas@fastighetssverige.se

Ämnen

Victoriahem AB på Branschguiden

I början av 2022 förenades Victoria Park och Hembla under det gemensamma varumärket Victoriahem. Tillsammans tar vi hand om 39 000 familjers hem i 31 kommuner, från Uppsala i norr till Trelleborg i söder.

Vårt fokus är att långsiktigt äga, förvalta och rusta upp bostäder i miljonprogramsområden, samtidigt som vi bygger fler bostäder. Vi har 500 medarbetare, de flesta jobbar nära våra hyresgäster i våra bostadsområden. En tät dialog med de boende och samverkan med andra samhällsaktörer är centralt i vår verksamhet. Vår ägare Vonovia är Europas största bostadsbolag...

Läs mer om Victoriahem AB på Branschguiden

Annons Image
Annons Image

Senast från Fastighetssverige Plus

EU-satsning för energieffektiva bostäder testas i Göteborg

Energi/miljö Ett nytt EU-projekt, ThumbsUp, ska utveckla och demonstrera energilagringslösningar i bostäder. Projektet, som involverar 19 företag, universitet och forskningscentra, koordineras av Veolia i Spanien, medan svenska Johanneberg Science Park samordnar hur lösningen ska testas. Detta sker i Göteborg på HSB Living Lab, en av tre demonstrationsplatser.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige