Image

Starka siffror från Victoria Park

Bolag Victoria Parks förvaltningsresultat ökade till 1,37 kronor per aktie för helåret 2017 (0,96). Utdelningen höjs med 33 procent till 0,40 kronor (0,30).
Publicerad den 15 Februari 2018
Peter Strand. Bild: Victoria Park
Peter Strand.

Helårssiffrorna:
• Intäkterna ökade med 28 procent till 1 062 Mkr (832).
• Förvaltningsresultatet ökade med 49 procent till 328 Mkr (220), motsvarande 1,37 kr per aktie (0,96).
• Resultatet efter skatt uppgick till 1 901 Mkr (1 217), motsvarande 7,83 kr per aktie (4,98).
• Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital ökade med 49 procent till 342 Mkr (230).
• Belåningsgraden uppgick till 52,5 procent (57,3).
• Substansvärdet ökade med 48 procent till 29,65 kr per aktie (20,08).
• Styrelsen föreslår en höjd utdelning om 0,40 kr (0,30) per stamaktie, vilket är en ökning om 33 procent, samt 20,00 kr (20,00) per preferensaktie.

– Årets förvaltningsresultat ökade med hela 49 procent, och vi kan nu allt mer se och realisera skalfördelar i vår verksamhet, samtidigt som de senaste årens betydande investeringar i energibesparande åtgärder ger avkastning i form av lägre kostnader. För att nå vårt övergripande mål om en fastighetsportfölj om 20 miljarder senast år 2020 arbetar vi kontinuerligt med att identifiera och genomföra fler förvärv som passar in i vår modell, och träffar regelbundet representanter för både kommunala och privata aktörer i detta syfte, säger Victoria Parks vd Peter Strand.

- Nicklas Tollesson
nicklas@fastighetssverige.se

Ämnen

Victoria Park AB på Branschguiden

Victoria Park AB (publ) är ett börsnoterat fastighetsbolag på Nasdaq Stockholm Mid Cap med fokus på bostäder på tillväxtorter i landet.

Med ett långsiktigt förvaltningsarbete och socialt ansvarstagande för ett attraktivare boende skapar Victoria Park värden för boende, medarbetare, aktieägare, samhället och andra intressenter.

Läs mer om Victoria Park AB på Branschguiden

Senast från Fastighetssverige Plus

P-G Persson: "Det kommer bli ett förvärv där i år"

Bolag P-G Persson är nu inne på sitt fjortonde år som börs-vd för Platzer Fastigheter och är utan tvekan en av de tongivande branschprofilerna som är med och bygger staden Göteborg. Här berättar han mer om varför bolaget aldrig breddat sig utanför Göteborgsområdet, hur kontorssituationen i staden kommer påverkas med alla nyetableringar som är på gång och ett förvärv som han garanterar kommer bli av under 2022.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige

Fastighetssverige PLAY