Image
Jimmy Bengtsson, vd för Veidekke.
Jimmy Bengtsson, vd för Veidekke. Bild: Veidekke

Stark orderbok i Norge för Veidekke – svagare i Sverige

Bolag Veidekke hade intäkter på 11,2 miljarder norska kronor under andra kvartalet 2022 och ett resultat före skatt om 387 miljoner norska kronor. Den norska byggverksamheten hade en stark orderbok medan den är svagare för den svenska motsvarigheten.
Publicerad den 17 Augusti 2023

– Veidekke bibehåller hög aktivitet och stabil lönsamhet i en mer krävande marknad samt ökar resultatet för koncernen jämfört med föregående år, säger koncernchef Jimmy Bengtsson.
– Koncernen hade en god och bred orderingång under kvartalet, både vad gäller geografi och segment. Den norska byggverksamheten har en mycket solid orderbok och även om tillväxten planar ut förväntar vi oss god aktivitet även i framtiden. Inom byggverksamheten i Sverige har orderreserven följt den kraftiga nedgången på bostadsmarknaden och vi förväntar oss nu en avmattning i aktiviteten framöver, säger Jimmy Bengtsson och fortsätter:
– Samtidigt är det fortsatt god efterfrågan på större infrastrukturprojekt i både Norge och Sverige. Resultatet för den norska infrastrukturverksamheten är däremot svagare än vi hade förväntat oss. En tuffare marknad för markarbeten, grundläggning och bergmaterial är huvudorsaken till detta.
– Sammantaget visar resultaten att vi kan anpassa oss till en krävande marknadsutveckling. Vi är väl diversifierade, har olika kundgrupper och projekt med olika drivkrafter i många geografiska områden samt fortsätter att vara selektiva i vilka uppdrag vi tar oss an. Vi har fokus på förbättring och ser fortfarande stora möjligheter för att öka lönsamheten.

Koncernens omsättning under kvartalet uppgick till 11,2 miljarder NOK, en ökning på 13 procent jämfört med 9,9 miljarder NOK under andra kvartalet 2022. Det var Bygg Norge, Hoffman och Infrastruktur Sverige som stod för ökningen.

Den ökade aktiviteten gav ett ökat nominellt resultat för koncernen och resultat före skatt under kvartalet var 387 miljoner NOK, jämfört med 355 miljoner NOK under samma period föregående år. Den samlade resultatmarginalen var 3,5 procent, mot 3,6 procent i andra kvartalet 2022.

Orderingången under kvartalet utgjorde 12,2 miljarder NOK, jämfört med 13,2 miljarder NOK under andra kvartalet 2022. Ungefär två tredjdelar av orderreserven kommer till omsättning i de nästa tolv månaderna. Vid utgången av kvartalet utgjorde orderreserven 45,0 miljarder NOK, en ökning på 9 procent från årsskiftet och 2 procent från samma period föregående år.

- Redaktionen
red@fastighetssverige.se

Ämnen

Senast från Fastighetssverige Plus

Modekedjans inrednings-satsning lämnar centralt läge

Uthyrning Efter fem år lämnar Ellos Home sin butik på Korsgatan mitt i Göteborgs CBD.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige