Image
Anders Nissen, vd för Pandox.
Anders Nissen, vd för Pandox. Bild: Pandox

Stabil Q3 från Pandox

Bolag Pandox redovisar en tillväxt i totalt driftnetto på 10 procent och en tillväxt i substansvärde, mätt i årstakt, på 19 procent för det tredje kvartalet.
Publicerad den 24 Oktober 2019

Juli–september 2019
• Intäkter från Fastighetsförvaltning uppgick till 851 (810) MSEK. Ökningen för jämförbara enheter var 2,6 procent justerat för valutakurseffekter
• Driftnettot från Fastighetsförvaltning uppgick till 761 (698) MSEK, 748 MSEK exklusive effekter av IFRS 16. Ökningen för jämförbara enheter var 1,7 procent justerat för valutakurseffekter
• Driftnettot från Operatörsverksamhet uppgick till 160 (142) MSEK, 153 MSEK exklusive effekter av IFRS 16. Minskningen för jämförbara enheter var 1,2 procent justerat för valutakurseffekter
• EBITDA uppgick till 881 (806) MSEK, 861 MSEK exklusive effekter av IFRS 16
• Cash earnings uppgick till 581 (535) MSEK
• Cash earnings per aktie uppgick till 3,47 (3,18) SEK
• Periodens resultat uppgick till 242 (833) MSEK
• Resultat per aktie uppgick till 1,45 (4,98) SEK

Januari–september 2019
• Intäkter från Fastighetsförvaltning uppgick till 2 319 (2 222) MSEK. Ökningen för jämförbara enheter var 1,5 procent justerat för valutakurseffekter
• Driftnettot från Fastighetsförvaltning uppgick till 2 048 (1 890) MSEK, 2 006 MSEK exklusive effekter av IFRS 16. Ökningen för jämförbara enheter var 1,6 procent justerat för valutakurseffekter
• Driftnettot från Operatörsverksamhet uppgick till 467 (375) MSEK, 449 MSEK exklusive effekter av IFRS 16. Ökningen för jämförbara enheter var 10,1 procent justerat för valutakurseffekter
• EBITDA uppgick till 2 383 (2 160) MSEK, 2 323 MSEK exklusive effekter av IFRS 16
• Cash earnings uppgick till 1 509 (1 410) MSEK
• Cash earnings per aktie uppgick till 9,01 (8,39) SEK
• Periodens resultat uppgick till 1 409 (2 049) MSEK
• Resultat per aktie uppgick till 8,41 (12,20) SEK

Vd Anders Nissen:
– Pandox redovisar en tillväxt i totalt driftnetto på 10 procent och en tillväxt i substansvärde, mätt i årstakt, på 19 procent för det tredje kvartalet. Drivkrafterna var återigen kompletterande förvärv, en positiv hyrestillväxt på flertalet av Pandox marknader, en god utveckling i Bryssel och positiva valutakurseffekter. För jämförbara enheter ökade totala intäkter och totalt driftnetto med 2,5 respektive 1,2 procent, justerat för valutakurseffekter.

– Renoveringsstörningar och uppstartskostnader i Operatörsverksamhet påverkade framförallt driftnettot negativt i kvartalet. I Fastighetsförvaltning ökade hyresintäkter och driftnetto med 2,6 respektive 1,7 procent för jämförbara enheter, justerat för valutakurseffekter. Tillväxten begränsades i viss mån av negativa renoveringseffekter i egen portfölj samt generellt sett utmanande jämförelsetal. Underliggande efterfrågan var positiv i kvartalet, men kända utbudsökningar gav fortsatt negativ RevPAR-tillväxt i framförallt Oslo, Köpenhamn och London Heathrow Airport.

– Utvecklingen i dessa marknader förväntas bestå de närmaste kvartalen men bör kunna balanseras av en mer positiv utveckling på andra marknader i Pandox portfölj. I Storbritannien ökade hyresintäkterna för jämförbara enheter med cirka 1 procent, justerat för valutakurseffekter. Exklusive London Heathrow Airport, var ökningen goda 3 procent. Operatörsverksamhet såg tillväxt men lönsamheten påverkades negativt av ett större utvecklings-och ompositioneringsprojekt för Hilton Brussels City samt uppstartskostnader i samband med varumärkesbytet för DoubleTree by Hilton Montreal. Intäkter för jämförbara enheter ökade med 2,3 procent medan driftnettot minskade med 1,2 procent, justerat för valutakurseffekter. Justerat för de två hotellen ovan ökade driftnettot med 5,5 procent. Underliggande efterfrågan, produktivitet och lönsamhet var fortsatt god.

- Nicklas Tollesson
nicklas@fastighetssverige.se

Ämnen

Senast från Fastighetssverige Plus

Colliers-toppen: Då vänder fastighetsmarknaden

Bolag Transaktionsmarknaden i Norden är den svagaste på ett decennium och någon särskilt stor ljusning väntar sig inte Colliers under det avslutande kvartalet, även om de väntar sig att det blir det starkaste på året och att ungefär tio miljarder euro ska omsättas fram till årsskiftet. För Fastighetsmarknaden som helhet dröjer det innan återhämtningen är här, först ska börsen och sedan obligationsmarknaden rätta till sig, det berättade Colliers nordiska vd Bård Bjølgerud under bolagets senaste Nordic Outlook-presentation.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige