Image
Peter Strand, vd för SLP.
Peter Strand, vd för SLP. Bild: SLP

SLP: Stark nettouthyrning och finansiell flexibilitet

Bolag SLP ökade hyresintäkterna under kvartalet med 39 procent och förvaltningsresultatet med 37 procent jämfört med föregående år.
Publicerad den 26 April 2023

Januari–mars 2023:
# Hyresintäkterna ökade med 39% och uppgick till 134 mkr (97).
# Driftnettot ökade med 47% och uppgick till 108 mkr (73).
# Förvaltningsresultatet exklusive noteringskostnader ökade med 37% och uppgick till 69 mkr (50).
# Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 0,22 kr (1,04).
# Substansvärdet (NAV) per aktie efter utspädning ökade under perioden med 2% och uppgick till 22,43 kr.
# Hållbar finansiering ökade med 210 mkr under perioden och uppgick vid periodens utgång till 1 910 mkr (0), motsvarande 43% av låneportföljen. # Installerad effekt i solcellsanläggningar ökade under perioden med 0,7 MW och uppgick vid periodens utgång till 5,1 MW (0,8).
# Två fastigheter och ett markområde har förvärvats och tillträtts med en total uthyrningsbar yta om 68,7 tkvm och ett fastighetsvärde om 548 mkr (186).
# Nuvarande CFO Tommy Åstrand har utsetts till ny vd i SLP från och med årsstämman den 26 april. Valberedningen föreslår Peter Strand som arbetande vice ordförande i styrelsen. Matilda Olsson, nuvarande ekonomichef, kommer samtidigt tillträda som CFO.
# Ny hållbarhetspolicy och hållbarhetsramverk har antagits. Hållbarhetsramverket innefattar tre fokusområden – Planeten, Människan och Affären.

Vd Peter Strand kommenterar:
– Vi ser en fortsatt stark efterfrågan på moderna och hållbara logistikytor. Nettouthyrningen uppgick till 8,4 mkr under kvartalet, vilket är mycket tillfredsställande. En mycket viktig hörnsten i vårt arbete är att etablera långsiktiga relationer med våra hyresgäster. Ett bra betyg är att de fortsätter förlänga sina hyresavtal med oss.

- Redaktionen
red@fastighetssverige.se

Ämnen

Swedish Logistic Property på Branschguiden

Swedish Logistic Property äger, bygger och utvecklar fastigheter med inriktning på lager, logistik och industri.

I nära samarbete med Hyresgäster skapas effektiva och anpassade lokaler utifrån verksamheters behov och önskemål, där vi strävar efter att vara en partner som kan bidra till våra Hyresgästers utveckling och framgång.

Genom att regelbundet arbeta med att modernisera och effektivisera våra fastigheter så spar vi energi, sänker driftkostnader och givetvis värnar om vår miljö.

Med erfarenhet av fastigheter och affärer i olika bolag, ett stort kontaktnät...

Läs mer om Swedish Logistic Property på Branschguiden

Annons Image
Annons Image

Senast från Fastighetssverige Plus

EU-satsning för energieffektiva bostäder testas i Göteborg

Energi/miljö Ett nytt EU-projekt, ThumbsUp, ska utveckla och demonstrera energilagringslösningar i bostäder. Projektet, som involverar 19 företag, universitet och forskningscentra, koordineras av Veolia i Spanien, medan svenska Johanneberg Science Park samordnar hur lösningen ska testas. Detta sker i Göteborg på HSB Living Lab, en av tre demonstrationsplatser.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige