Image
Kungsholmen utvecklas och nu har Skanska köpt kvarteret för S:t Eriks ögonsjukhus.
Kungsholmen utvecklas och nu har Skanska köpt kvarteret för S:t Eriks ögonsjukhus. Bild: Tengbom

Skanska köper kvarteret för S:t Eriks ögonsjukhus för miljardbelopp

Transaktioner Skanska är köpare av ett av de sista stora stadsutvecklingsområdena mitt i centrala Stockholm – kvarteret för S:t Eriks ögonsjukhus. Skanska kommer utveckla området med nya bostäder, kontor och lokaler. Under hösten 2020 flyttade sjukhuset ut och står nu i princip tomt. Affären är villkorad av styrelsebeslut i Skanska samt beslut i regionfullmäktige.
Publicerad den 26 Mars 2021

– Området som idag till stor del står tomt får nytt liv med bostäder och affärslokaler, samtidigt som Region Stockholm får en och en halv miljard att satsa på sjukvård och kollektivtrafik. S:t Eriks ögonsjukhus har redan flyttat till nya och moderna lokaler för högspecialiserad vård och forskning tvärsöver från Karolinska sjukhuset i Solna. Det är en klar vinst för stockholmarna, säger Charlotte Broberg (M), fastighets- och serviceregionråd.
– Det här möjliggör 300 nya bostäder, nya kontor och kommersiella lokaler samtidigt som området blir mer tryggt och attraktivt. Det här kommer bli riktigt bra för Stockholmarna, säger Charlotte Broberg (M).

Detaljplaneprocessen kommer att löpa under kommande år och under den perioden kommer det i detalj utarbetas hur området kommer gestaltas.

Fakta:
Köpare: Skanska med dotterbolag

Köpeskilling: Cirka 1,4-1,5 miljarder, beroende på byggrättsvolym i kommande detaljplan.

Försäljningsprocess: Marknadsföringen av försäljningsobjektet genomfördes under senhösten 2020. Tolv anbudsgivare inkom med indikativa bud och de anbudsgivare som gett de högsta buden erbjöds presentera sina bud. Samtliga anbudsgivare som gick vidare bedömdes vara seriösa aktörer inom fastighetsbranschen. Köparen är den som för regionen lämnat det mest fördelaktiga budet. Totalt inkom tolv anbud, varav åtta utvärderades grundligt och Skanskas bud var det som var mest fördelaktigt. Köpet är villkorat av beslut i regionfullmäktige och i Skanskas styrelse.

Tillträde: Tillträdet sker efter lagakraftvunnen detaljplan, varpå betalning sker.

Tidplan: Beslut fattat i fastighets- och servicenämnden 25 mars. Beslut i regionstyrelsen 18 maj. Beslut i regionfullmäktige 8 juni. Dåvarande Landstingsfullmäktige uppdrog i budget 2017 att inleda försäljning.

Fastigheten: Tegelbruket 4 har fram till hösten 2020 huserat S:t Eriks ögonsjukhus samt några mindre verksamheter. Under hösten 2020 flyttade ögonsjukhusets verksamheter in i nybyggda lokaler invid NKS i enlighet med fullmäktiges beslut från juni 2014. Kvar på området finns idag endast ett fåtal mindre verksamheter. Den stora sjukhusbyggnaden som omfattar ca 18 000 kvadratmeter lokalarea ska rivas och den mindre byggnaden som ska bibehållas omfattar cirka 1 900 kvadratmeter.

Pågående planförslag: Försäljningen omfattar Tegelbruket 4. Planförslaget medger två kvarter tillsammans ca 41 000 kvm ljus BTA avsedda för bostäder, kontor och service.

- Andreas Lithander
andreas@fastighetssverige.se

Ämnen

Skanska Commercial Development Nordic på Branschguiden

Skanska är ett av världens ledande projektutvecklings- och byggföretag med verksamhet inom hus- och anläggningsbyggande samt utveckling av bostäder och kommersiella lokaler.

I Sverige har företaget cirka 11 000 medarbetare. Intäkterna för byggverksamheten uppgick 2014 till drygt 30 miljarder kronor. Verksamheten inom bostadsutveckling sålde under 2014 cirka 1 700 nya hem. Skanska erbjuder även tjänster inom offentlig privat samverkan.

Skanska Kommersiell Utveckling Norden initierar och utvecklar fastighetsprojekt inom kontor, logistik och affärshus.

Vi utvecklar arbetsmilj...

Läs mer om Skanska Commercial Development Nordic på Branschguiden

Annons Image
Annons Image

Senast från Fastighetssverige Plus

Snabbväxande popsporten tar ny mark – konceptaktörer expanderar till fyra nya städer

Uthyrning Redo att öppna fyra nya anläggningar.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige

Fastighetssverige PLAY