Image
Michael Berglin.
Michael Berglin. Bild: Serneke

Serneke: Stabilisering och transaktion ger positivt resultat

Bolag Serneke redovisar ett rörelseresultat om 108 miljoner kronor för Q2.
Publicerad den 15 Juli 2021

Q2-siffrorna:
• Orderingången uppgick till 2 221 Mkr (1 851)
• Intäkterna uppgick till 2 274 Mkr (1 393)
• Rörelseresultatet uppgick till 108 Mkr (-139)
• Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 50 Mkr (-156)
• Periodens kassaflöde uppgick till 47 Mkr (-38)
• Periodens resultat uppgick till 178 Mkr (-114)
• Soliditeten uppgick till 37,2 procent (34,7)

Halvårssiffrorna:
• Orderingången uppgick till 3 400 Mkr (4 826) och orderstocken uppgick till 13 372 Mkr (11 072)
• Intäkterna uppgick till 4 224 Mkr (3 207)
• Rörelseresultatet uppgick till 139 Mkr (-288 Mkr)
• Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 48 Mkr (-389)
• Tillgängliga likvida medel vid periodens utgång uppgick till 535 Mkr (450)
• Periodens resultat uppgick till 224 Mkr (-220)

Michael Berglin, vd, Serneke Group:
– En fortsatt stabilisering inom vår entreprenadverksamhet och fler kontinuerliga transaktioner är de två faktorer som i huvudsak bidrar till koncernens positiva rörelseresultatet för perioden på 108 Mkr (-139). Vi rör oss i rätt riktning och ser effekt av vårt pågående utvecklingsarbete. Men ökad konkurrens och prispress ställer krav på att vi fortsätter utveckla vårt kunderbjudande och vår leverans.

– Vi har under kvartalet tagit ytterligare ett historiskt kliv i ett av landets största och mest spännande stadsbyggnadsprojekt, Karlastaden. Vårt samarbete med Balder fortsätter och vi har nu avtalat om att tillsammans utveckla ytterligare tre kvarter i stadsdelen. Jag ser det naturligtvis som oerhört glädjande att vi fortsätter att göra ytterligare strukturaffärer i våra större investeringar och att det, förutom en omedelbar positiv påverkan på vårt resultat, även ger fortsatt goda inkomster i form av nya entreprenader och möjliga vinster från vårt gemensamma projektbolag.

- Nicklas Tollesson
nicklas@fastighetssverige.se

Relaterade artiklar

Ämnen

Senast från Fastighetssverige Plus

Arkitekten som blev bostadsentreprenör

Bostäder Milad Barosen är arkitekten som blev bostadsentreprenör. Som vd och medgrundare till co-livingaktören Allihoop vill han bidra till en mer flexibel bostadsmarknad. För Fastighetssverige berättar han om frustrationen över den trasiga bostadspolitiken och hur hans bakgrund i Iran tagit honom dit han är idag.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige

Fastighetssverige PLAY