Image
Ilija Batljan.
Ilija Batljan. Bild: SBB

SBB: Substansvärdet passerar 47 kronor

Bolag SBB:s förvaltningsresultat mer än dubblas. Vd Ilija Batljan menar att bolaget klarar att räkna upp utdelningen med inflationen även om den nominella räntan når tio procent.
Publicerad den 27 April 2022

Kvartalet i korthet:
• Hyresintäkterna ökade med 38 procent till 1 831 mkr (1 325).
•Driftnetto ökade med 34 procent till 1 153 mkr (858).
• Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital var 738 mkr (389).
• Förvaltningsresultatet, justerat för värdeförändringar och skatt från JV/intressebolag ökade med 115 procent till 1 326 mkr (618).
• Resultat före skatt ökade till 3 472 mkr (3 117), varav:
oFörvaltningsresultatet ingår med 1 446 mkr (615). I förvaltningsresultatet ingår kostnader för förtidslösen av lån och andra jämförelsestörande kostnader om -16 mkr (-43).
oVärdeförändringar på fastigheter ingår med 2 362 mkr (2 333).
o Värdeförändring avseende finansiella instrument ingår med -341 mkr (163).
• Periodens resultat var 2 939 mkr (2 735) efter avdrag för uppskjuten skatt om -401 mkr (-290) och aktuell skatt om -132 mkr (-92), motsvarande ett resultat per stamaktie A och B om 1,86 kr (1,75) före utspädning.
• Fastighetsportföljens värde uppgick till 158,9 mdkr (149,3).
• Långsiktigt substansvärde (EPRA NRV) var 68 794 mkr (64 516), motsvarande 47,31 kr (44,46) per aktie.

Vd Ilija Batljan:
– SBB står starkare än någonsin och fokuserar på högre rating och lägre belåningsgrad. De investeringar SBB har gjort de senaste tre åren ger en bra möjlighet för SBB att nu tydligt prioritera högre kreditrating framför förvärv. SBB:s räntetäckningsgrad låg på 5,5 gånger i slutet på första kvartalet 2022. Faktum är att SBB klarar av att behålla utdelningen och räkna upp den med inflationen även om den nominella räntan skulle komma upp till 10 procent. Inflationsjusterade hyresintäkter och lång räntebindning ger stabilt kassaflöde och utdelning.

- Nicklas Tollesson
nicklas@fastighetssverige.se

Ämnen

Senast från Fastighetssverige Plus

Årets hittills tuffaste börsmånad över – endast två bolag steg

Lista Nästan samtliga fastighetsbolags kurser lös rött under juni och för ett antal bolag föll kursen dramatiskt med över 40 procent. Här presenterar Fastighetssverige en lista över hur bolagen presterade på börsen under juni.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige