Image
David Mindus.
David Mindus. Bild: Sagax

Sagax delårsrapport: ökar förvaltningsresultatet

Ekonomi/Finansiering Fastighetsbolaget Sagax redovisar ett ökat förvaltningsresultat under tredje kvartalet, jämfört med samma period året innan.
Publicerad den 28 Oktober 2022

Juli till september 2022

Hyresintäkterna uppgick till 938 miljoner kronor (788), en ökning med 19,0 procent mot föregående år.

Driftnettot uppgick till 799 miljoner kronor (669), en ökning med 19,4 procent mot föregående år.

Förvaltningsresultatet uppgick till 910 miljoner kronor (732), en ökning med 24,3 procent mot föregående år.

Omvärdering av fastigheter påverkade resultatet med 408 (1 067) miljoner kronor.

Omvärdering av finansiella instrument påverkade resultatet med –421 (112) miljoner kronor

Resultatet före skatt var 888 miljoner kronor (1 794).

Resultatet efter skatt blev 702 miljoner kronor (1 610), en minskning med 56,4 procent mot föregående år. Resultat per aktie hamnade på 2,01 kronor (4,86).

Substansvärdet, EPRA NAV, uppgår till 105,63 kronor per aktie (84,84). Per 30 juni var nivån 102,5 kronor.

Prognosen för 2022 lämnas oförändrad. Prognosen lyder:
"För 2022 beräknas förvaltningsresultatet, det vill säga resultatet före omvärderingar och skatt, med nuvarande fastighetsbestånd, tillkännagivna förvärv och försäljningar samt vid nuvarande valutakurser uppgå till 3 300 miljoner kronor"

- Redaktionen
red@fastighetssverige.se

Ämnen

Partnertext

Handeln byggde staden – men vad gäller framöver?

Presenteras av Optimal Stadsutveckling

Senast från Fastighetssverige Plus

Telekomjätten stänger butik i centrala Göteborg

Uthyrning Släcker ner central butik och halverar sitt antal i centrala Göteborg.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige