Image

Så ska Serneke utveckla Säve flygplatsområde

Bygg/Arkitektur På onsdagen tillträdde Serneke Group som nya ägare av Säve flygplatsområde inklusive alla byggnader. Förutom att allmänflyget och 112-verksamheten ska finnas kvar vill man skapa både ett fordonsindustrikluster och ett evenemangsstråk med bland annat äventyrsbad och motorstadium.
Publicerad den 11 Maj 2016
Ola Serneke. Bild: Maria Olsson Äärlaht
Ola Serneke.

Sedan augusti 2015 har Swedavia och Serneke haft ett intentionsavtal om ett övertagande av Säve. Det område som Serneke nu förvärvar omfattar totalt två miljoner kvadratmeter med byggnader om 20 000 kvadratmeter lokalyta bestående av kontor, handel och lager. Förvärvet görs genom en bolagsaffär med en initial köpeskilling om 175 miljoner kronor och en eventuell tilläggsköpeskilling om maximalt 200 miljoner kronor beroende på områdets kommande utveckling.

– Vi vill behålla allmänflyget samt 112-verksamheten och samtidigt ta vara på all den outnyttjade markyta som finns och skapa ett levande område som attraherar såväl allmänhet som företag och verksamheter. Det finns både ett bra underlag och ett stort behov av ett fordonskluster i Göteborg, säger Ola Serneke, vd för Serneke Group.

Sernekes vision är att skapa ett centra för fordonsutveckling med testbanor, laboratorium, försäljning och bilprovning kombinerat med ett upplevelsecentrum med ett välutvecklat evenemangsstråk. Som komplement till den befintliga skjutbanan, ridskolan och Aeroseum utvärderar Serneke också möjligheten att bygga bland annat motorstadium med STCC-bana, upplevelse- och äventyrsbad, utbildningslokaler, hotell och outdoor-verksamheter. Totalt kan utvecklingen komma att innebära mellan 200 och 300 nya arbetstillfällen.

Initialt tar Serneke rollen som fastighetsägare och driften av flygplatsen säkerställs av Swedavia fram till den första februari 2017. Efter detta datum kommer driften av flygplatsen att ske i samarbete med aktörerna på plats. Den exakta utformningen kommer att bestämmas under sommaren och hösten i samråd med dagens flygplatsledning och Transportstyrelsen.

– Det känns bra att vi fått ett avtal på plats som dels säkrar en fortsatt möjlighet för samhällsflyget och allmänflyget att verka och som ger möjligheter att utveckla området för framtiden. Vi tyckte att det var viktigt att sälja till en aktör som hade stora visioner för området, och det tycker vi att Serneke Group har, säger Charlotte Ljunggren, flygplatsdirektör på Göteborg Landvetter Airport som varit Swedavias representant i affären.

– Att vi kunnat göra detta med fortsatt möjlighet för flygverksamhet och att majoriteten av arbetsstyrkan på Säve har sysselsättning känns bra, avslutar hon.

- Maria Olsson Äärlaht
maria@lokalnytt.se

Relaterade artiklar

Ämnen

Senast från Fastighetssverige Plus

Årets hittills tuffaste börsmånad över – endast två bolag steg

Lista Nästan samtliga fastighetsbolags kurser lös rött under juni och för ett antal bolag föll kursen dramatiskt med över 40 procent. Här presenterar Fastighetssverige en lista över hur bolagen presterade på börsen under juni.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige