Image

Rikshem över 25 miljarder

Bolag Rikshems fastighetsvärde uppgår i bokslutet för 2014 till 25 160 miljoner kronor (19 982).
Publicerad den 17 Februari 2015
Jan-Erik Höjvall. Bild: Rikshem
Jan-Erik Höjvall.

Hyresintäkterna ökade till 1 691 mkr (1 433), varav 2,4 procent för jämförbara fastigheter.

Driftnettot ökade till 954 miljoner kronor (770), varav 8,4 procent för jämförbara fastigheter.

Förvaltningsresultatet uppgick till 380 miljoner kronor.

– Vi fortsätter att stärka vår position som ”den nationella allmännyttan” med effektiv fastighetsförvaltning, nya förvärv och omfattande investeringar i hållbarhet, säger Jan-Erik Höjvall, vd på Rikshem.

- Som nationell allmännytta har Rikshem under 2014 investerat i långsiktig hållbarhet ur ett socialt, miljömässigt och ekonomiskt perspektiv. Rikshem skapade tillsammans med lokala samarbetspartners sommarjobb för ungefär 130 ungdomar som bor i våra fastigheter. Därutöver engagerar sig Rikshem i mentorprogram för ungdomar, läxhjälp och fritidsverksamhet för ungdomar. Rikshem samarbetar även med kommunerna om program för att hjälpa arbetslösa att komma in på arbetsmarknaden.

- Inom miljöområdet har vi koncentrerat oss på energibesparingar i fastighetsbeståndet. Rikshem påbörjade ett fokuserat arbete under 2013 för att minska koldioxidutsläppen och sänkte 2013 energiåtgången med fem procent. Under 2014 blev energibesparingen i genomsnitt cirka tre procent normalårskorrigerat. En viktig del i Rikshems strategi att minska koldioxidutsläppen har varit utbildning och under 2014 genomgick alla fastighetstekniker en driftoptimeringsutbildning. Rikshem köper grön el till över 300 fastigheter.

- Nicklas Tollesson
nicklas@fastighetssverige.se

Ämnen

Rikshem AB på Branschguiden

Rikshem är ett av Sveriges största privata fastighetsbolag. Vi äger, förvaltar och utvecklar bostäder och samhällsfastigheter i utvalda kommuner. Där erbjuder vi tryggt, trivsamt och flexibelt boende i attraktiva lägen. Rikshem ägs av Fjärde AP-fonden och AMF. Läs mer på rikshem.se

Läs mer om Rikshem AB på Branschguiden

Senast från Fastighetssverige Plus

Så blir Rånes framtid efter Amastens ledningsrockad

Bolag SBB har beslutat om den framtida ledningen för Amasten och valt att ersätta Mikael Rånes med Lars Thagesson som vd. Mikael Rånes berättar själv för Fastighetssverige hur den närmaste framtiden blir.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige

Fastighetssverige PLAY