Image
Översiktsbild över nya Boho Club i Marbella
Översiktsbild över nya Boho Club i Marbella Bild: Quartiers Properties

Quartiers inleder beräkningsperiod för teckningsoptioners utnyttjandekurs

Ekonomi/Finansiering Den 30 juli 2021 inleddes beräkningsperioden för fastställande av utnyttjandekurs för teckningsoptioner av serie TO3 2020/2021 som emitterades i samband med Quartiers Properties AB inlösenprogram för preferensaktier under 2020.
Publicerad den 31 Juli 2021

Totalt emitterades 3 291 624 teckningsoptioner av serie TO3 2020/2021. En teckningsoption berättigar innehavaren att teckna en ny stamaktie i bolaget under perioden från och med den 17 augusti 2021 och till och med den 31 augusti 2021.

Teckningskursen per stamaktie vid utnyttjande av teckningsoptionerna uppgår till det högsta av 75 procent av den volymviktade genomsnittskursen enligt Nasdaq First North Growth Markets officiella kurslista för aktien under perioden om tio handelsdagar omedelbart före den 13 augusti 2021, och 3,50 kronor.

I samband med att utnyttjandekursen är fastställd kommer Quartiers att gå ut med ett nytt pressmeddelande.

Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna av serie TO3 2020/2021 kommer 3 291 624 nya stamaktier emitteras. Det skulle medföra en utspädning av röster om 5,9 procent och avseende kapital om 5,3 procent.

- Victor Friberg
victor@fastighetssverige.se

Ämnen

Senast från Fastighetssverige Plus

"Lågkonjunktur skulle kunna stärka oss"

Bolag Efter en period av stark tillväxt renodlar John Mattson sin fastighetsportfölj för att stärka bolaget ytterligare inför framtiden. För Fastighetssverige berättar vd:n Per Nilsson om hur man parerat de ekonomiska utmaningarna under årets första halva, hur fokus ser ut för resten av året och varför en eventuell lågkonjunktur 2023 faktiskt skulle kunna stärka bolaget.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige