Image

Pandox: Terrordådet får ingen större effekt på Stockholmsmarknaden

Bolag Pandox vd Anders Nissen skriver Q1-rapportens vd-ord om terrordådet i Stockholm.
Publicerad den 4 Maj 2017
Anders Nissen. Bild: Pandox
Anders Nissen.

Nissen skriver:
- Stockholm drabbades efter periodens utgång av ett terrorattentat. Pandox vill uttrycka sitt djupa deltagande med de människor som drabbats. Mot bakgrund av händelsens relativt begränsade omfattning bedöms den dock inte få någon större effekt på Stockholms hotellmarknad.

Pandox räknade med att terrordådet i Bryssel 2016 kostade bolaget 40 miljoner kronor i tappat driftnetto.

Q1-siffrorna nu:
• Intäkter från Fastighetsförvaltning uppgick till 474 (386) MSEK. Ökningen var 9 procent justerat för valutakurseffekter och jämförbara enheter.
• Driftnettot från Fastighetsförvaltning uppgick till 396 (320) MSEK. Ökningen var 8 procent justerat för valutakurseffekter och jämförbara enheter.
• Driftnettot från Operatörsverksamhet uppgick till 82 (54) MSEK. Ökningen var 14 procent justerat för valutakurseffekter och jämförbara enheter.
• EBITDA uppgick till 450 (350) MSEK.
• Periodens resultat uppgick till 527 (376) MSEK.
• Cash earnings uppgick till 290 (235) MSEK.
• Resultat per aktie uppgick till 3,31 (2,49) SEK.
EPRA NAV per aktie uppgick till 125,67 SEK (129,77 med hänsyn taget till reserverad utdelning om SEK 4,10).

Anders Nissen:
- Pandox redovisar ett starkt kvartalmed en tillväxt i cash earnings och substansvärde på 23 respektive 16 procent. Drivkrafterna bakom ökningen var en fortsatt god underliggande hotellmarknad med god tillväxt i både större städer och regionala centralorter samt en positiv
kalendereffekt hänförlig till påsken.

- Tillväxten var jämnt fördelad mellan städer med internationell och nationell efterfrågan. Större städer med särskilt stark tillväxt var Oslo, Montreal, Köpenhamn och Stockholm. Många tyska och nordiska regionstäder i hyresportföljen utvecklades också väl, vilket speglar en förbättrad ekonomisk utveckling och ökad hotellefterfrågan på regional nivå.

- Nicklas Tollesson
nicklas@fastighetssverige.se

Relaterade artiklar

Ämnen

Senast från Fastighetssverige Plus

Carl Janglin beskriver turbulensen på OP: "Tvingades krympa för att överleva"

Bolag Oscar Properties avgående vd Carl Janglin berättar för Fastighetssverige varför han lämnar bolaget, hur pressen har varit de senaste månaderna och varför den korta tiden på bolaget inte blev som han hade tänkt.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige