Image
Oscar Properties kallar till extra bolagsstämma.
Oscar Properties kallar till extra bolagsstämma. Bild: Axel Ohlsson

Oscar Properties kallar till extra bolagsstämma

Bolag Aktieägarna i Oscar Properties kallas till extra bolagsstämma måndagen den 17 juni. Förslag till beslut avseende antal styrelseledamöter samt val av styrelseledamöter och styrelseordförande kommer att presenteras senast i samband med stämman uppger bolaget.
Publicerad den 24 Maj 2024

Bolagets förslag till dagordning under stämman:
1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Val av en eller två justerare att jämte ordföranden justera protokollet.
5. Dagordningens godkännande.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Beslut om antalet styrelseledamöter som ska väljas av stämman.
8. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande.
9. Stämmans avslutande

Oscar Properties består som bekant just nu av endast en styrelsemedlem och det är grundaren Oscar Engelbert. Det här är också en detalj som just nu gör att bolaget inte kan ansöka om rekonstruktion och har fått avslag på två ansökningar. Den ena ansökan har överklagats av Oscar Engelbert och hans ombud, mer om det kan du läsa här.

Bolaget är också föremål för en konkursansökan men där blev konkursförhandlingen i början av veckan inställd i väntan på kompletterande handlingar.

- Redaktionen
red@fastighetssverige.se

Relaterade artiklar

Ämnen

Senast från Fastighetssverige Plus

Insatsteam ska lösa bostadsbyggandet i nyindustrialiseringsorter

Bostäder Fyra bostadsministrar, 3,5 år som samordnare och varav ett år som utredare – nu kommer förslagen från den statliga utredaren för hur bostadsbyggandet ska öka. Rapport från ett skeende är namnet som utredare Peter Larsson gett utredningen om hur samhällsbyggandet i Norrbottens och Västerbottens län ska öka och strukturella hinder minska. Tre förslag är redan under beredning och nu kommer fler förslag på hur aktörerna ska samordnas för att säkra befolkningsförsörjningen ska gå i rätt takt för den gröna industrins framfart.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige