Image
Oscar Properties köper ut Starwodd säljer Primusprojektet vidare.
Oscar Properties köper ut Starwodd säljer Primusprojektet vidare. Bild: Oscar Properties

Oscar Properties ingår avsiktsförklaring om att sälja projektet Primus

Transaktioner Oscar Properties har nått en överenskommelse med Starwood Capital om att köpa ut Starwood ur det gemensamt ägda projektet Primus och har även ingått en avsiktsförklaring om att sälja samtliga byggrätter i projektet vidare.
Publicerad den 15 Oktober 2021

Oscar Properties har tidigare bildat ett Joint Venture (JV) tillsammans med Starwood, med syftet att utveckla kvarteret Primus på Lilla Essingen. Oscar Properties har nu nått en överenskommelse om att köpa ut Starwood från det gemensamt ägda projektet. Oscar Properties har dessutom ingått en avsiktsförklaring om att sälja byggrätterna i projektet vidare. Köpeskillingen för byggrätterna förväntas uppgå till 1 380 miljoner kronor, varav 30 miljoner kronor är villkorade av att en viss BOA uppnås i projektet.

Nettoköpeskillingen till Oscar Properties från affären förväntas uppgå till 260 miljoner kronor (varav 30 miljoner kronor är villkorade enligt ovan), vilket innebär att Oscar Properties får tillbaka hela sitt investerade kapital i Primus och samtidigt får ett väsentligt likviditetstillskott. Överlåtelsen förväntas genomföras och köpeskillingen erhållas (exklusive den villkorade delen) under november månad 2021.

– Genom denna affär frigör vi oss från framtida finansiella åtaganden kopplade till Primus och erhåller ett väsentligt likviditetstillskott. Affären är i linje med Oscar Properties mål om att fokusera på att utöka och utveckla sin förvaltningsaffär. Den likviditet och de kassaflöden som skapas från byggrättsaffärer och projektutveckling skall återinvesteras i förvaltningsfastigheter, säger vd Oscar Engelbert.

- Nicklas Tollesson
nicklas@fastighetssverige.se

Ämnen

Annons Image

Senast från Fastighetssverige Plus

ChatGPT: "Proptech kommer revolutionera fastighetsbranschen"

Teknik "Den svenska fastighetsbranschen befinner sig för närvarande i en mycket aktiv fas." Så beskriver ChatGPT alltså läget just nu i fastighetsbranschen – sannolikt en bild som inte alla skulle känna igen sig i. Fastighetssverige bestämde sig för att ta reda på vilka andra insikter AI-assistenten har om den svenska fastighetsbranschen och framtiden för AI och proptech i den samma.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige