Image
Oscar Engelbert, vd för Oscar Properties.
Oscar Engelbert, vd för Oscar Properties. Bild: Oscar Properties

Oscar återkallar förslag – separerar utbyteserbjudanden

Bolag Styrelsen i Oscar Properties har beslutat att avvakta med erbjudandet till preferensaktieägarna och återkallar därför sitt förslag om återköpsbemyndigande inför den extra bolagsstämman som hålls på måndag.
Publicerad den 20 September 2019

Oscar Properties arbetar med en plan för att uppnå en långsiktigt hållbar kapitalstruktur. I det arbetet har bolaget undersökt möjligheterna att parallellt erbjuda obligationsinnehavare att konvertera till stamaktier samt erbjuda preferensaktieägare att frivilligt byta in sina preferensaktier mot stamaktier.

Bolaget bedömer att ett sådant parallellt erbjudande resulterar i låg visibilitet i hur många nya stamaktier som kommer att emitteras vilket skapar osäkerhet för obligationsinnehavare och preferensaktieägare inför deras beslut.

Vidare utgjorde ett villkor för obligationsförlängningen, godkänd den 6 maj 2019, att Oscar Properties erbjuder obligationsinnehavarna en frivillig konvertering till stamaktier senast den 31 december 2019. Baserat på det villkoret och osäkerheten i att genomföra två parallella utbyteserbjudanden, har bolaget beslutat att genomföra utbyterserbjudandena sekventiellt och börja med erbjudandet till obligationsinnehavare.

Styrelsen har därför beslutat att återkalla förslaget till beslut om återköpsbemyndigande vid den kommande extra bolagsstämman på måndag.

Erbjudandet till obligationsinnehavaren kommer att offentliggöras så snart som möjligt efter den extra bolagsstämman. Bolaget har fortfarande för avsikt att återkomma med ett utbyteserbjudande till preferensaktieägarna och i samband därmed kalla till en ytterligare extra bolagsstämma.

- Nicklas Tollesson
nicklas@fastighetssverige.se

Relaterade artiklar

Ämnen

Mer från Fastighetssverige

Fastighetssverige PLAY