Image

Ökade hyresintäkter och resultat för Corem

Bolag Corem ökade hyresintäkter, driftöverskott och förvaltningsresultat under årets tre första månader visar bolagets kvartalsrapport.
Publicerad den 28 April 2017
Eva Landén. Bild: Corem
Eva Landén.

Rapporten i korthet:

• Hyresintäkterna ökade med 44 procent till 225 mkr (156) och övriga intäkter uppgick till 3 mkr (0).
• Driftsöverskottet ökade med 50 procent till 172 mkr (115).
• Förvaltningsresultatet ökade med 90 procent till 93 mkr (49).
• Värdeförändringar fastigheter uppgick till 19 mkr (39) och värdeförändringar derivat påverkade resultatet med 11 mkr (-106).
• Resultat efter skatt uppgick till 200 mkr (96), vilket motsvarar 2,67 kr per stamaktie (1,08).
• Värdet på fastighetsportföljen uppgick till 10 862 mkr (10 667).
• Under perioden har 3 fastigheter förvärvats, till ett fastighetsvärde om 138 mkr, och två fastigheter avyttrats, till ett fastighetsvärde om 29 mkr. Investeringar om 68 mkr har gjorts i ny-, till-, och ombyggnationer.

Corems vd Eva Landén kommenterar:

– Årets första kvartal visar det högsta förvaltningsresultatet Corem någonsin haft för ett enskilt kvartal. Hyresintäkterna ökar med 44 procent och driftsöverskottet ökar med 50 procent samtidigt som vårt fastighetsvärde har ökat med 37 procent jämfört med samma period föregående år.

– Det förbättrade resultatet har påverkats av föregående års höga förvärvstakt samt av ett antal större uthyrningar som får effekt nu under 2017. Det är också mycket glädjande att vårt jämförbara bestånd av fastigheter visar tydligt positiva siffor med ökade hyresintäkter om fem procent samt ett ökat drifts-överskott om sju procent. Vi har en stabil uthyrningsgrad vilket är ett kvitto på att vårt kundfokus är framgångsrikt. Samtidigt fortsätter vi att optimera drifts- och underhållskostnader.

– Vi analyserar konstant nya möjliga transaktioner för att förädla vårt bestånd och har under kvartalet fortsatt att bygga kluster. Det första kvartalets förvärv av drygt 24 000 kvadratmeter i Halmstad, Jönköping och Malmö har ytterligare stärkt våra positioner. Vi har förvärvat fastigheter som skapar synergier och är belägna i direkt anslutning till fastigheter vi redan äger och förvaltar. Vi gjorde vårt första förvärv i Halmstad 2013 och har sedan dess etablerat oss som en av de största aktörerna i vårt lokalsegment på orten. I och med det senaste förvärvet äger och förvaltar vi närmare 100 000 kvadratmeter i Halmstad.

– Det är fortsatt ett stort investerarintresse på den svenska fastighetsmarknaden och omsättningen inom lager- och logistikfastigheter var ovanligt hög under årets första kvartal med cirka 13 procent av den totala transaktionsomsättningen.

– Corems genomsnittliga kreditbindningstid uppgick till 2,6 år och förhandling avseende merparten av 2017 års kreditförfall pågår och förväntas bli klara under kvartal två. Den justerade soliditeten uppgick vid periodens slut till 36 procent och räntetäcknings-graden till 2,9 vilket i kombination med en räntebindning om 3,2 år ger bolaget en god tålighet mot eventuellt stigande räntor. Substansvärdet per aktie (EPRA NAV) fortsatte att utvecklas starkt och uppgår nu till 51,27 kronor, en ökning med drygt nio procent sedan årsskiftet.

– Vi kommer att fortsätta utveckla utrymme för kundernas affär såväl genom förvärv, förvaltning och förädling nära kunderna. Corems fastigheter ligger i rätt lägen och med denna start på året ser jag med spänning fram mot de kommande månaderna.

- Axel Ohlsson
axel@fastighetssverige.se

Ämnen

Corem Property Group på Branschguiden

Corem är ett fastighetsbolag som förvärvar, förvaltar och förädlar fastigheter i attraktiva logistikområden i Sverige samt Danmark. Vårt mål är att vara det ledande fastighetsbolaget inom lager-, logistik och handelsfastigheter, något vi når genom att arbeta långsiktigt och vara en riktigt bra affärspartner till våra hyresgäster.

Våra fastigheter finns i lägen som är värdefulla för er som hyresgäst, kring Sveriges största städer och logistiska hubbar med närhet till de stora tillfartslederna.

Med drygt 1 380 tkvm i vår fastighetsportfölj kan vi erbjuda en mäng...

Läs mer om Corem Property Group på Branschguiden

Annons Image

Senast från Fastighetssverige Plus

Weiss rankar de politiska partiernas bostadspolitik

Sverige Veidekkes Lennart Weiss är en av landets mest profilerade bostadsdebattörer: Gammal socialdemokrat, men när han nu rankar partiernas bostadspolitik hamnar hans parti långt ner. Här är hela Lennart Weiss ranking.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige

Fastighetssverige PLAY