Image

Nordisk Renting hyr ut vid Karlstads universitet

Uthyrning Nordisk Renting tecknar ett sjuårigt avtal med Karlstads Kommun och Innovation Park som hyr 2 400 kvadratmeter i fastigheten Mandolinen 7 vid universitetsområdet i anslutning till Karlstads universitet.
Publicerad den 22 Maj 2014
Annons
Image

Lokalerna har ett strategiskt läge vid universitetsområdet i anslutning till Karlstads universitet. Genom etableringen av Karlstad Innovation Park i området, med närhet till Stora Ensos globala enhet för forskning och utveckling (Karlstad Research Centre) och Centrum för Tjänsteforskning (CTF) vid Karlstadsuniversitet – båda världsledande inom sina områden - skapas goda förutsättningar för en innovativ kunskapsmiljö och samverkan mellan akademi, forskning, privat näringsliv och offentlig sektor.

Etableringen bildar ett konkurrenskraftigt och tillväxtfrämjande centrum för utveckling i regionen.

- Etableringen är ett viktigt bidrag till det långsiktiga innovationsfrämjande arbete som bland annat beskrivs i Värmlandsstrategin och som stärker regionens attraktions- och konkurrenskraft. Här finns utrymme för innovativa företag, institut, universitet, utbildningsväsende och offentliga verksamheter att tillsammans med det regionala innovationssystemet utveckla tjänster och produkter för dagens och morgondagens behov, säger Mats Williams, projektledare för Innovation Park projektet.

Byggnaden som omfattar cirka 15 000 kvadratmeter genomgick en fullständig uppgradering år 1999 då lokalerna anpassades till Stora Ensos verksamhet. Idag inrymmer byggnaden moderna och flexibla kontors- och forskningsmiljöer varav cirka 55 procent hyrs av Stora Enso. Innovation Park kommer initialt att hyra kontorslokaler om cirka 2 400 kvadratmeter i ett plan. Nu återstår 2 300 kvadratmeter kontors- och forskningslokaler på plan 5. I byggnaden finns faciliteter som understödjer hyresgästernas verksamheter i form av gemensam reception, konferensrum, restaurang och parkeringsmöjligheter. Under våren påbörjas även ett planarbete för att stärka upp området med bostäder för främst studenter och forskare. Utvecklingen av fastigheten utgör en viktig del i ett
växande och attraktivt campusområde.

- Vi har fått förfrågningar från både privata och offentliga hyresgäster som ser tydliga fördelar med att lokalisera sig i eller i anslutning till Innovation Park. Intressenterna kan delas upp i två grupper. Dels mindre nystartade företag som vill dra nytta av den innovativa kunskapsmiljö och flexibilitet som Innovation Park erbjuder, dels något större etablerade företag och organisationer som ser fördelar i att etablera sin verksamhet i närheten av Innovationsparken och universitetet. Vi har i samarbete med Innovation Park tagit fram en flexibel hyresmodell som innebär att vi kan erbjuda attraktiva kontors- och forskningslokaler till båda grupperna, säger Martin Levin på NAI Svefa som representerar fastighetsägaren Nordisk Renting.

Innovation Park invigs officiellt i dag den 22 maj.

Relaterade artiklar

Ämnen

Mer från Fastighetssverige

Fastighetssverige PLAY