Image

Karlstads universitet först i Europa som självförsörjande

Energi/miljö I går invigdes geoenergianläggningen på Karlstads universitet – Europas första universitetsområde som är självförsörjande med värme och kyla till sina byggnader.
Publicerad den 27 November 2014
I Karlstad finns Europas första universitetsområde som är självförsörjande på värme och kyla. Bild: Karlstads universitet
I Karlstad finns Europas första universitetsområde som är självförsörjande på värme och kyla.

Med hjälp av geoenergi minskar den sammanlagda energianvändningen för att värma och kyla byggnaderna med cirka 70 procent samtidigt som koldioxidutsläppet reduceras.

I Akademiska Hus hållbarhetsmål ingår att minska mängden köpt energi med 50 procent till år 2025 jämfört med år 2000. Att öka produktionen av förnybar energi är en grundförutsättning i utvecklingen av framtidens hållbara samhälle, och att utnyttja berggrunden för att värma upp och kyla ned byggnader efter behov är en av de energilösningar Akademiska Hus arbetar med.

I större sammanhållna fastighetsområden har vi möjlighet att skapa en effektiv energilösning med hjälp av geoteknik. Med Akademiska Hus sammansatta bestånd fås unika fördelar att låta byggnadernas kyl- och värmebehov samverka med berggrunden.

– Energisatsningen vid Karlstads universitet är ett led i Akademiska Hus hållbarhetsarbete. Marklagret ger oss förutsättningar att värma våra lokaler på ett smart sätt, men också möjligheten att fasa ut gammal och elkrävande kylteknik, säger Birgitta Hohlfält van Dalen, regiondirektör Akademiska Hus region Väst.

Den nya energilösningen består av 203 borrhål på 240 meters djup och täcker tillsammans med anläggningen för Hus Vänern det totala kyl- och värmebehovet för hela universitetsområdet (100 000 m2).

Anläggningen växlar mellan värmedrift och kyldrift beroende på årstid och byggnadernas energibehov. I många fall så finns det till och med ett samtidigt behov av värme och kyla. Värmeproduktion sker med kylvärmepumpar i värmepumpsdrift. Värmeenergin hämtas från marklagret.

Kylan hämtas till största delen helt fritt från marken och matas direkt in i systemet. På detta sätt återvinns energin och återladdar energilagret i marken. Den befintliga fjärrvärmecentralen används för tappvarmvattenberedning och reservvärme. El från solceller på driftcentralens tak och solföljare ger energi till anläggningens pumpar och styrutrustning.

Karlstads universitets totala värmebehov uppgår till 5 600 MWh/år och motsvarande kylbehov uppgår till1 000 MWh/år.

Korta fakta om marklagret
4 st kyl/värmepumpar med totalt:
• Kyleffekt: 1,25 MW
• Värmeeffekt: 3,2 MW

Solceller:
• Tak: 25 MWh/år
• Solföljare: 9 MWh/år

- Henrik Ekberg
henrik@fastighetssverige.se

Relaterade artiklar

Ämnen

Annons Image

Senast från Fastighetssverige Plus

Weiss rankar de politiska partiernas bostadspolitik

Sverige Veidekkes Lennart Weiss är en av landets mest profilerade bostadsdebattörer: Gammal socialdemokrat, men när han nu rankar partiernas bostadspolitik hamnar hans parti långt ner. Här är hela Lennart Weiss ranking.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige

Fastighetssverige PLAY