Image
Niclas Bergman.
Niclas Bergman. Bild: Nivika

Nivika växer – förvärvar på västkusten

Transaktioner Nivika Fastigheter har i fyra separata affärer förvärvat sexton fastigheter på västkusten med ett underliggande fastighetsvärde på drygt 525 miljoner kronor.
Publicerad den 12 Juni 2021

– Dessa affärer ger Nivika ett fotfäste på västkusten, från Helsingborg i söder till Varberg i norr, och ger underlag för en egen förvaltning på plats. Förvärven är kommersiella men ger en stabil kassaflödesgrund för marknadsområdet och lokal förankring för att möjliggöra framtida bostadsprojekt, säger Niclas Bergman, vd på Nivika Fastigheter AB.

I Helsingborg har fem fastigheter förvärvats med ett totalt fastighetsvärde om 255 miljoner kronor. Fastigheterna är kommersiella och har tillsammans ytor på cirka 19 400 kvadratmeter med ett årligt hyresvärde 17 miljoner kronor.

En fastighet i Laholm har förvärvats med ett fastighetsvärde om 18 miljoner kronor. Fastigheten innehåller en 1 200 kvadratmeter stor livsmedelsbutik och har ett hyresvärde på 1,2 miljoner kronor.

Förvärvet i Halmstad består av tre kommersiella fastigheter med ett fastighetsvärde om 112 miljoner. Det årliga hyresvärdet är drygt 8,3 miljoner kronor och fastigheternas totala ytor uppgår till 10 200 kvadratmeter.

I Falkenberg har två fastigheter förvärvats, en kommersiell fastighet om 3 300 kvadratmeter och en samhällsfastighet om 2 800 kvadratmeter. Tillsammans har fastigheterna ett totalt fastighetsvärde om 41 miljoner kronor samt ett årligt hyresvärde om knappt 6 miljoner kronor.

Vid Varberg Nord har sex fastigheter med ett fastighetsvärde om 100 miljoner kronor förvärvats. Samtlig fastigheterna är kommersiella, tillsammans har de en total yta på 6 200 kvadratmeter med ett årligt hyresvärde på drygt 7 miljoner kronor. Två av fastigheterna är består av byggklara tomter utmed E6:an på Varberg Nord. På et av tomterna finns hyreskontrakt och uppförande av en vägrestaurang är klart.

Köpeskillingen erläggs till största delen kontant men erläggs även genom emission av 5 935 126 stycken aktier till säljarna.

Rådgivare har varit Länsförsäkringar Fastighetsförmedling respektive Varberg & Falkenbergs Fastighetsbyrå.

- Andreas Lithander
andreas@fastighetssverige.se

Ämnen

Mer från Fastighetssverige

Fastighetssverige PLAY