Image

Newsec tar fram detaljhandelspolicy för Strängnäs

Bolag Newsec har erhållit uppdraget att arbeta fram en ny detaljhandelspolicy för Strängnäs kommun. Detta som ett led i kommunens arbete med en strategi för utveckling av detaljhandeln.
Publicerad den 24 Oktober 2011

Newsec kommer att vara strategisk rådgivare när Strängnäs kommun utvecklar en ny detaljhandelspolicy. Det första steget är att göra marknadsberäkningar för olika detaljhandelsscenarier. Beräkningarna kommer att göras med en regionala marknadsmodell.

- Modellverktyget används för att prognostisera framtida omsättning för hela centrum eller branscher. Det ger även svar på frågor som var i en region man bör etablera till exempel ett köpcentrum och hur stort det ska vara givet marknadsförutsättningarna samt hur inköpsströmmarna i ett område förändras, säger Joakim Sandahl, senior advisor på Newsec.

Strängnäs nya detaljhandelspolicy är ett led i arbetet med att ta fram en strategi för etablering av framtida detaljhandel. Strategin ska vara ett verktyg för att ytterligare förbättra varuförsörjningen inom kommunens olika områden och bland annat ge svar på om och var nya handelsområden eventuellt skall etableras.
- Etableringar ska i framtiden göras på rätt plats, vid rätt tidpunkt och med rätt volym. Det är också viktigt att balansen mellan våra två stadskärnor, Strängnäs och Mariefred, samt andra centra i kommunen värnas och stärks, säger Jan Nilsson på näringslivsenheten i Strängnäs kommun.

Ämnen

Senast från Fastighetssverige Plus

Efter NCC-försäljningen – så ser Nordstjernans framtida investeringsstrategi ut

Bolag Ax:son Johnson-ägda Nordstjernan fortsätter minska sitt innehav i bygg och fastigheter i och med försäljning av sex miljoner aktier, motsvarande 6,1 procent av kapitalet, i NCC till Obos. Bolagets vd Peter Hofvenstam berättar för Fastighetssverige varför man valt att minska exponeringen mot bygg och fastigheter och var man ser framtida investeringar.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige