Image
Erik Ranje.
Erik Ranje. Bild: Sarah Thorén

Lägre förvaltningsresultet – värdeförändringar lyfter Stendörren

Bolag Stendörren redovisar lägre driftnetto och förvaltningsresultat än förra året. Positiva värdeförändringar höjer resultatet.
Publicerad den 7 Maj 2021

• Hyresintäkterna ökade med 2% till 161 miljoner kronor (158) och driftnettot minskade med 6% till 111 miljoner kronor (118), på grund av högre kostnader för uppvärmning och snöröjning samt hyresförluster.
• Förvaltningsresultatet minskade med 15% till 53 miljoner kronor (62), eftersom perioden belastats av engångsposter om 6 miljoner kronor hänförliga till förtida återlösen av ett obligationslån med förfall juni 2021.
• Nettouthyrningen uppgick under kvartalet till sammanlagt ca 14 miljoner kronor och nya hyresavtal tecknades med ett sammanlagt årshyresvärde om ca 29 miljoner kronor.
• De hyresavtal som omförhandlades under perioden ledde till en genomsnittlig ökning av hyresvärdena om 9%.
• Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 56 miljoner kronor (52) motsvarande 1,96 kronor per aktie (1,83).
• Värdeförändringen av förvaltningsfastigheter uppgick för perioden till 169 miljoner kronor (49).
• Periodens resultat ökade med 112% till 186 miljoner kronor (88) motsvarande 6,12 kronor per aktie (2,66).

Vd Erik Ranje:
– Under första kvartalet 2021 ökade resultatet med hela 112%, en siffra vi är nöjda med eftersom den stränga vintern medfört höga kostnader för uppvärmning och snöröjning. Därutöver har kvartalet belastats av relativt höga hyresförluster samt engångsposter hänförliga till förtida återlösen av ett obligationslån. Värt att notera att det nya obligationslånet medför ett förbättrat kassaflöde om cirka 4 miljoner kronor per år.

– I slutet av föregående år genomförde vi vissa organisatoriska förstärkningar inom uthyrningsverksamheten vilka har burit frukt redan under det första kvartalet. Uthyrningen har utvecklats starkt med en nettouthyrning på 14 miljoner kronor och totalt har nya hyresavtal med ett årshyresvärde om cirka 29 miljoner kronor tecknats. Min uppfattning är att organisationen nu står bättre rustad för en fortsatt förbättring av Stendörrens nyckeltal.

– Vi har nu beslutat att i en första etapp utveckla cirka 350 av totalt cirka 800 bostäder inom fastigheten Tegelbruket 1 i Botkyrka i egen regi, vilket utgör en milstolpe i vår målsättning att utveckla även bostäder inom Stendörrens befintliga bestånd.

- Nicklas Tollesson
nicklas@fastighetssverige.se

Ämnen

Stendörren Fastigheter på Branschguiden

Stendörren Fastigheter AB (publ) är ett fastighetsbolag noterat på Nasdaq Stockholm, Mid Cap, som äger, förvaltar och utvecklar lagerlokaler, logistik, industrilokaler och kontorslokaler i Storstockholm och Mälardalen. På Stendörren söker vi alltid den bästa lösningen för våra hyresgäster och anpassar våra hyreslokaler efter deras behov, inte bara för att optimera effektivitet och lönsamhet, utan även trivsel och arbetsglädje.

Våra lokaler finns främst i Storstockholm och Mälardalen i bland annat Högdalen, Veddesta, Upplands-Bro, Uppsala, Enköping, Västerås, Flen ...

Läs mer om Stendörren Fastigheter på Branschguiden

Senast från Fastighetssverige Plus

CBRE-profilerna: "Ryktet om handelns död är överdrivet"

Ekonomi/Finansiering City letar identitet och externområdena går som tåget. Omsättningen har krympt och företagen har slimmat organisationen – men vinsten är tillbaka. CBRE:s Bengt Axelsson och Oscar Sandén reder ut för Fastighetssveriges läsare vad som hände med butikerna i innerstaden från 2017, hur big box-områdena mår och hur handeln kommer att se ut – i framtiden.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige