Image
Johan Knaust, vd K2A Knaust & Andersson Fastigheter AB.
Johan Knaust, vd K2A Knaust & Andersson Fastigheter AB. Bild: K2A.

K2A tror sig kunna uppnå byggstartsmål

Bolag K2A har ökat antalet förvaltade bostäder med 18 procent på ett år och ser positivt på att, i linje med sitt mål, byggstarta cirka 500 bostäder per år 2019-2020.
Publicerad den 23 Oktober 2019

Juli - september 2019
• Hyresintäkterna ökade till 37,0 Mkr (27,9)
• Driftsöverskottet uppgick till 25,9 Mkr (21,1)
• Förvaltningsresultatet uppgick till 7,2 Mkr (4,9)
• Värdeförändringar för förvaltningsfastigheter uppgick till 11,3 Mkr (7,8)
• Kvartalets resultat efter skatt uppgick till 16,7 Mkr (10,3) och resultat per stamaktie uppgick till 0,57 kr (0,40)

Januari - september 2019
• Periodens hyresintäkter ökade till 107,1 Mkr (82,6)
• Driftsöverskottet uppgick till 70,8 Mkr (56,5)
• Förvaltningsresultatet uppgick till 11,9 Mkr (16,9)
• Värdeförändringar för förvaltningsfastigheter uppgick till 106,6 Mkr (80,3)
• Periodens resultat efter skatt uppgick till 85,1 Mkr (87,3) och resultat per stamaktie [1] uppgick till 4,57 kr (6,06)
• Under perioden har resultatet belastats med 4,8 Mkr i kostnader som är hänförliga till notering av bolagets stamaktier.
• Totalt antal förvaltade lägenheter uppgick vid periodens slut till 2 086 (1 771)

– Antal förvaltade bostäder vid slutet av perioden uppgick till 2 086 jämfört med 1 771 vid samma tidpunkt föregående år, en ökning om 18 procent. Hyresintäkterna ökade under perioden januari - september med 30 procent till 107,1 Mkr och driftsöverskottet ökade med 25 procent till 70,8 Mkr jämfört med motsvarande period 2018. Vi har hållit ett högt tempo avseende nya fastighetsförvärv under det tredje kvartalet i år och vi ser positivt på möjligheterna att, i linje med vårt mål, byggstarta cirka 500 bostäder per år under 2019-2020, säger Johan Knaust, vd för K2A.

- Nicklas Tollesson
nicklas@fastighetssverige.se

Ämnen

K2A på Branschguiden

K2A är en snabbt växande och långsiktig fastighetsägare som utvecklar hyresbostäder och samhällsfastigheter för egen förvaltning. Vår inriktning är välplanerade, yteffektiva hyresbostäder för alla typer av boenden i Sverige där efterfrågan är hög. Vi bygger Svanenmärkta hus i svenskt trä – ett förnybart material som används i en effektiv industriell process där vi tar ansvar från naturens egen produktion till färdig bostad. Det gör oss till det gröna fastighetsbolaget. En position vi är stolta över att förvalta och utveckla.

K2A är en modern version av den ga...

Läs mer om K2A på Branschguiden

Senast från Fastighetssverige Plus

Så vill internationella aktören växa på Göteborgs heta logistikmarknad

Bolag Verdion fortsätter växa i Sverige – senast genom en tung investering i Bäckebol i Göteborg. För Fastighetssverige berättar Johan Nihlmark, Head of Business Development Nordics på Verdion, om synen på Göteborg som logistikmarknad och tillväxtambitionerna i staden, nya satsningar på spekulationsutveckling och om hur man ser på 2023.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige