Image
Johan Knaust, vd för K2A Knaust & Andersson Fastigheter AB.
Johan Knaust, vd för K2A Knaust & Andersson Fastigheter AB. Bild: K2A.

K2A har tagit in 175 miljoner – över måndagens stängningskurs

Bolag Efter börsens stängning på måndagen genomförde K2A en riktad nyemission genom ett så kallat accelererat book building-förfarande och tog in 175 miljoner kronor. Teckningskursen blev 169 kronor per aktie – drygt två kronor över måndagens stängningskurs.
Publicerad den 14 Januari 2020

Nyemissionen innebär en utspädning om cirka 6,5 procent i förhållande till det totala antalet utestående stamaktier i K2A och 2,8 procent av det totala antalet röster i K2A.

Investerare i Nyemissionen utgörs av 19 utvalda svenska och internationella institutionella investerare, däribland Länsförsäkringar Fastighetsfond, Enter Fonder, SEB Investment Management, Odin Fonder och ett antal nya aktieägare. Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att genomföra kapitalanskaffningen på ett tids- och kostnadseffektivt sätt och samtidigt öka den institutionella ägarbasen.

Sedan K2A:s börsnotering och samtidiga ägarspridning med i huvudsak nyemitterade B-aktier har bolaget genomfört förvärv av förvaltningsobjekt och omfattningen av pågående projekt har ökat till följd av förvärv av förvaltningsobjekt och att nya projekt tillkommit. Per 31 mars 2019 omfattade pågående projekt efter dess färdigställande 3 277 bostäder, en uthyrbar yta om 132 467 kvadratmeter, en total investering om 4 987 miljoner kronor och ett årligt hyresvärde om 334 miljoner kronor. Efter den 31 mars 2019 och fram till den 31 december 2019 har K2A genomfört förvärv av förvaltningsobjekt och nya projekt som, efter projektens färdigställande, innebär att cirka 900 bostäder tillkommit, den uthyrbara ytan ökat med cirka 50 000 kvadratmeter, det årliga hyresvärdet ökat med cirka 90 miljoner kronor och den sammanlagda bedömda investeringen ökat med cirka 2 300 miljoner kronor.

Likviden från nyemissionen avses användas till att finansiera investeringar i den utökade portföljen av pågående projekt, genomföra förvärv av förvaltningsobjekt samt upprätthålla finansiell beredskap för nya investeringar.

I samband med Nyemissionen har Bolaget anlitat ABG Sundal Collier, Carnegie och Swedbank som Joint Bookrunners och Advokatfirman Lindahl som legal rådgivare.

- Nicklas Tollesson
nicklas@fastighetssverige.se

Ämnen

K2A på Branschguiden

K2A är en snabbt växande och långsiktig fastighetsägare som utvecklar hyresbostäder och samhällsfastigheter för egen förvaltning. Vår inriktning är välplanerade, yteffektiva hyresbostäder för alla typer av boenden i Sverige där efterfrågan är hög. Vi bygger Svanenmärkta hus i svenskt trä – ett förnybart material som används i en effektiv industriell process där vi tar ansvar från naturens egen produktion till färdig bostad. Det gör oss till det gröna fastighetsbolaget. En position vi är stolta över att förvalta och utveckla.

K2A är en modern version av den ga...

Läs mer om K2A på Branschguiden

Partnertexter

Annons Image

Senast från Fastighetssverige Plus

Ny lag om tvistelösning för de privata fastighetsägarnas hyresförhandlingar

Sverige Under fredagen klubbades en ny lag som börjar gälla 1 januari nästa år. Den ska hjälpa till med tvistelösningen med privata hyresvärdar. Fastighetssverige tog reda på vad Socialdemokraterna velat åstadkomma med lagförslaget som nu klubbats och varför vänsterpartiet har invändningar mot den.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige