Image
K2A, med vd Johan Knaust köper resterande del av Svenska Studenthus.
K2A, med vd Johan Knaust köper resterande del av Svenska Studenthus. Bild: Svenska Studenthus/K2A

K2A blir ensamägare av dotterbolag – betalar delvis med stamaktier

Transaktioner K2A Fastigheter köper resterande 25 procent av aktierna i Svenska Studenthus AB, ett dotterbolag till K2A av JEFF Intressenter AB. Den totala köpeskillingen för aktierna uppgår till cirka 187 miljoner kronor varav 83,5 miljoner kronor betalas kontant och 103,2 miljoner kronor betalas med 240 000 nyemitterade stamaktier av serie B till en teckningskurs om 430 kronor per B-aktie.
Publicerad den 13 Februari 2019

K2A har ägt 75 procent av aktierna i SSH sedan dess bildande.

Nyemissionen ryms inom K2A:s styrelses bemyndigande. Den kontanta delen av köpeskillingen och den riktade emissionen kommer att tecknas och betalas av säljaren på tillträdesdagen som är idag.

– SSH har historiskt konsoliderats i K2A-koncernens räkenskaper och förvärvet av minoritetsandelen är en konsekvens av K2A:s planer för en börsnotering av bolagets aktier. Styrelsen bedömer att förvärvet ökar transparensen och förståelsen av K2A:s verksamhet, säger Johan Knaust, vd för K2A.

Om Svenska Studenthus AB
SSH är ett rikstäckande studentbostadsbolag och äger idag studentlägenheter i Stockholm, Lund, Gävle, Kiruna, Umeå och Örebro. Bolaget har som mål för verksamheten att bli Sveriges största privatägda studentbostadsföretag och som erbjuder den bästa bostaden under studenttiden. Bolaget förvaltar cirka 1 400 studentbostäder.

- Nicklas Tollesson
nicklas@fastighetssverige.se

Ämnen

K2A på Branschguiden

K2A är ett modernt fastighetsbolag med fokus på långsiktig förvaltning av egenproducerade hyreslägenheter för alla typer av boenden. Vi utvecklar och erbjuder moderna, funktionella bostäder med effektiv kundnära förvaltning.

K2A:s fastighetsbestånd är koncentrerat till Stockholm, Mälardalen och ett antal universitets- och högskoleorter.

K2A:s dotterbolag Svenska Studenthus fokuserar särskilt på utveckling av studentbostäder och erbjuder idag studentbostäder i Stockholm, Örebro, Gävle, Umeå och Kiruna. Svenska Studenthus kommer framöver även att kunna erbjuda stude...

Läs mer om K2A på Branschguiden

Senast från Fastighetssverige Plus

Köpte "väldigt ful" svensk fastighet – efter resa till Florida

Bolag Med en strategisk och lokalpatriotisk satsning på "personliga fastigheter" har han sedan slutet av 1980-talet byggt upp en väl samlad portfölj av profilbyggnader i centrala Norrköping. För Fastighetssverige berättar Magnentus grundare Magnus Malm sin historia, som bland annat innehåller ett vågat fastighetsköp som förhandlades från Miami.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige

Fastighetssverige PLAY