Image

ICT justerar ner sin prognos

AFFÄRER ICT Norden justerar ner sin prognos för 2008 till ett resultat efter finansiella poster på 18-19 miljoner kronor.
Publicerad den 21 November 2008

Resultatet efter skatt för årets nio första månader uppgår till 12,2 miljoner kronor.

Niomånadersresultatet efter finansiella poster är 17,7 miljoner kronor (10,3 miljoner kronor förra året), och rörelseresultatet 21,4 miljoner kronor (11,4).

- Det gångna kvartalet har präglats av finanskrisen. Bankernas utlåning har strypts, vilket resulterat i att handeln med fastigheter i stort sett har upphört. Det har medfört att ICT Fastigheter inte kunnat genomföra de fastighetsaffärer som planerats, vilket också resulterat i att resultatet försämrats och inte blivit det förväntade, säger vd Matti Lilljegren.

- Denna förändring har gått snabbt, på bara några månader har marknaden upphört att fungera. I väntan på att den ska normaliseras har vi en avvaktande attityd till affärer. Vi har i stället fått tid att gå igenom alla fastigheter och gjort en del förbättringar, såsom byte av värmesystem och fönster. Genom att hålla en fortsatt hög standard och servicenivå, förblir vi en attraktiv hyresvärd och minskar därmed risken för vakanser. Vi har dessutom sett över våra interna rutiner och förbättrat och kostnadseffektiviserat dessa.

- Bolaget har märkt en viss nedgång i prisbilden för fastigheter, som vi tror kommer att fortsätta ännu ett tag. Det kan skapa goda möjligheter till en lönsam expansion under 2009 och framöver.

- Som en följd av nedgången i fastighetspriserna har vi under tredje kvartalet gjort en nedskrivning av beståndet med 2,25 miljoner kronor till vad vi bedömer som ett försiktigt beräknat marknadsvärde.

- Vi har också justerat prognosen för årets vinst efter finansiella poster till 18-19 miljoner kronor.

- Som vi tidigare meddelat har ICT Fastigheter ett positivt kassaflöde. Om man exkluderar värdeminskningen på fastigheter var vinsten efter finansnetto för det tredje kvartalet drygt en miljon kronor.

- Nicklas Tollesson
nicklas@fastighetssverige.se

Ämnen

Senast från Fastighetssverige Plus

De investerade mest i det egna beståndet under 2023

Lista Fastighetssverige listar nu vilka noterade bolag som investerade mest i sina fastigheter under föregående år.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige