Image

Högre räntor sänker Balders resultat

Bolag Högre räntor gör att Balders förvaltningsresultat minskar en aning jämfört med förra året, trots att beståndet nu är större. Resultatet efter skatt sjunker med 50 miljoner kronor. I delårsrapporten kommenterar också vd Erik Selin samarbetet med Peab. - Affären skall ses som startskottet på ett samarbete som Balder har letat efter under en tid.
Publicerad den 9 Maj 2011
Erik Selin. Bild: Eddie Ekberg. Bild: Edie Ekberg
Erik Selin. Bild: Eddie Ekberg.

Förvaltningsresultatet före skatt uppgick till 85 miljoner kronor (88).

Hyresintäkterna uppgick till 377 miljoner kronor (318).

Resultatet efter skatt uppgick till 266 miljoner kronor (312), motsvarande 2,56 per aktie.

Resultatet har påverkats av värdeförändringar avseende fastigheter med 157 miljoner kronor (254), värdeförändringar avseende finansiella placeringar med -4 miljoner kronor (85), orealiserade värdeförändringar avseende räntederivat med 123 miljoner kronor (-33) samt resultat från andelar i intressebolag om 3 miljoner kronor (3).

- Vårt driftsöverskott har ökat kraftigt jämfört med föregående år, till stor del beroende av förvärvade fastigheter, men också tack vare en hårt arbetande organisation. Räntan ligger idag på en helt annan nivå än vad den gjorde för ett år sedan, vilket har medfört att vårt förvaltningsresultat ligger på ungefär samma nivå som föregående år. Även i år har vintern varit onormalt kall och snörik, vilket har kostat oss och övriga fastighetsägare en ansenlig summa. Vi ser en fortsatt god efterfrågan på våra kontorslokaler med en positiv hyresnivåutveckling, skriver Erik Selin i rapporten.

Han kommenterar också den stora affären med Peab som Balder nyligen genomförde:
- Affären skall ses som startskottet på ett samarbete som Balder har letat efter under en tid. Vi har sökt efter en erfaren och kunnig samarbetspartner för att utveckla redan idag ägda fastigheter men också utnyttja vår kunskap om fastighetsmarknaden i nya spännande och lönsamma utvecklingsprojekt tillsammans med en partner. Det gäller nybyggnation av kontorslokaler och bostadslägenheter men också fastighetsförädling av projektfastigheter.

- Det nyetablerade samarbetet får en offensiv start med ett fastighetsbestånd, värderat till 1,6 miljarder kronor, som har en stor förädlingspotential och avsikten är att expandera. Med Peab som hälftenägare tillförs bolaget både ett stort kunnande och lång erfarenhet när det gäller byggnation och projektutveckling. Det kommer sannolikt att bli ett spännande och lönsamt samarbete för våra aktieägare.

- Nicklas Tollesson
nicklas@fastighetssverige.se

Ämnen

Catena AB på Branschguiden

Raka spåret till smartare logistik

På ett hållbart sätt och genom samarbete utvecklar vi på Catena effektiva logistikanläggningar som försörjer storstadsregioner i Skandinavien.
Vi erbjuder Sveriges bästa nät av moderna och strategiskt placerade fastigheter som erbjuder optimala förutsättningar för ett smartare lager- och varuflöde.

Genom proaktivt arbete och kontinuerlig bevakning av trender inom logistikmarknaden kan vi säkerställa att våra kunder är rustade för framtidens logistik.

Läs mer om Catena AB på Branschguiden

Annons Image

Senast från Fastighetssverige Plus

Dystra siffran blottar mager start för finska transaktionsåret

Bolag Den finska transaktionsmarknaden började sakta in under Q3 2022 och hittills under 2023 har aktiviteten varit skral med en transaktonsvolym på ynka 300 miljoner euro, drygt tre miljarder kronor. För helåret 2022 nådde den finska marknaden upp i en volym på 7,2 miljarder euro. Hanna Kaleva på KTI berättar mer om det finska fastighetsåret 2022 och utsikterna för 2023.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige