Image

Hebas förvaltningsresultat upp 25 procent

Bolag Stigande hyresintäkter gör att Patrik Emanuelsson och Co kan visa upp en stark kvartalsrapport.
Publicerad den 10 November 2018
Patrik Emanuelsson. Bild: Locum
Patrik Emanuelsson.

Heba redovisar ett förbättrat förvaltningsresultat med 25 procent och substansvärdet på aktien ökade till 143 (130) kr/aktie.
– På en orolig bostadsrättsmarknad, står HEBA starkt med ett bra resultat och stabil balansräkning. Efterfrågan på hyresrätter och hyresfastigheter är fortsatt mycket hög. Nu tar vi sats för att avsluta året med samma positiva utveckling som de tre första kvartalen, kommenterar Patrik Emanuelsson.

Rapporten i siffror:
• Hyresintäkterna uppgick till 283,8 (244,7) Mkr.
• Driftsöverskottet uppgick till 190,9 (157,2) Mkr.
• Förvaltningsresultatet uppgick till 131,0 (104,8) Mkr.
• Värdeförändringar på fastigheter uppgick till 407,1 (264,0) Mkr och på räntederivat till 9,5 (12,0) Mkr.
• Periodens resultat uppgick till 511,6 (297,5) Mkr, vilket motsvarar 12,39 (7,21) kr per aktie.
• Det egna kapitalet var 4 730,5 (4 222,8) Mkr motsvarande en soliditet om 50,0 (49,7) %. Kassaflödet från den löpande verksamheten efter förändringar i rörelsekapital uppgick till 111,6 (131,8) Mkr.
• Substansvärdet uppgick till 143,5 (129,6) kr per aktie.
• För att sänka räntekostnaden har i oktober samtliga räntederivat om 994 Mkr med ett undervärde om 46 Mkr förtidslösts och nya räntederivat om totalt 650 Mkr har tecknats med löptider från 5 till 10 år. Per sista oktober har snitträntan sänkts från 1,6 % till 1,3 %.
• Förvaltningsresultatet för 2018 bedöms bli bättre jämfört med förvaltningsresultatet för 2017.

- Victor Friberg
victor@fastighetssverige.se

Relaterade artiklar

Ämnen

Heba Fastighets AB på Branschguiden

Heba är en långsiktig och erfaren fastighetsägare som utvecklar, äger och förvaltar bostäder och samhällsfastigheter i Stockholmsregionen, Uppsala och Mälardalen. Genom vårt kunnande erbjuder vi hållbara och trygga boenden att trivas i under livets olika faser. Vi skapar värde för ägare och samhälle genom nöjda hyresgäster, tryggare och attraktivare bostadsområden och förtroendefulla partnerskap.
Heba grundades 1952 och är sedan 1994 noterade på Nasdaq Stockholm AB Nordic Mid Cap.
Läs mer på: www.hebafast.se

Läs mer om Heba Fastighets AB på Branschguiden

Senast från Fastighetssverige Plus

Lista: Tredje kvartalets största affärer

Lista Det har varit ont om aktivitet på transaktionsmarknaden under årets tredje kvartal, men det har ändå skett ett antal miljardaffärer. Här sammanställer Fastighetssverige de tio största transaktionerna på marknaden under Q3.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige