Image
Patrik Emanuelsson.
Patrik Emanuelsson. Bild: Locum

Heba: Ökat substansvärde men oförändrat förvaltningsresultat

Bolag Under torsdagen var det så Hebas tur att redovisa siffrorna för Q2.
Publicerad den 7 Augusti 2020

Heba fortsätter redovisa ett förbättrat förvaltningsresultat med en ökning om 1,7 %. Heba har under april tecknat ett avtal med Slättö VI AB avseende förvärv av hyresbostäder i Norrtälje hamn. Den pågående nybyggnationen består av 143 hyresbostäder.

Under perioden har Heba fortsatt arbetet med utvecklings- och ROT-projekt. Den totala investeringen för perioden motsvarar 419,9 Mkr. Per utgång av perioden har fastighetsbeståndet ett värde om 10 490,7 Mkr. Närmare 600 lägenheter är under produktion, varav två äldreboenden, och ca 200 lägenheter kommer att färdigställas under 2020. Under kvartal två genomfördes en rating av Heba utförd av Nordic Credit Rating. I den ratingen erhöll Heba en long term rating A- med stable outlook. Det gör att Heba har erhållit den högsta rating som ett börsnoterat fastighetsbolag har i Sverige.

# Hyresintäkterna uppgick till 193,5 (198,7) Mkr.

# Driftsöverskottet uppgick till 133,3 (130,5) Mkr.

# Förvaltningsresultatet uppgick till 90,3 (88,8) Mkr.

# Värdeförändringar på fastigheter uppgick till 36,2 (122,6) Mkr.

# Periodens resultat uppgick till 72,8 (206,0) Mkr, vilket motsvarar 0,88 (2,50) kr per aktie.

# Substansvärde (NAV) uppgick till 82,21 (74,88) kr per aktie vilket motsvarar en ökning med 9,8 %

– Heba har nu under ett antal år jobbat med tillväxt och förnyelse av beståndet. Med den investeringstakten och redan befintlig projektportfölj bör vi inom en femårsperiod passera 5 000 lägenheter, öka förvaltningsresultatet med 70 procent, erhålla en överskottsgrad en bit över 70 procent och en direktavkastning på över 3 procent. Om marknaden dessutom fortsätter att ha samma genomsnittliga värdetillväxt som de senaste 15 åren kommer vi att kunna passera ett fastighetsvärde på över 20 miljarder 2025, kommenterar Patrik Emanuelsson, vd Heba Fastighets AB.

- Anthon Näsström
anthon@fastighetssverige.se

Ämnen

Heba Fastighets AB på Branschguiden

Heba är en långsiktig och erfaren fastighetsägare som utvecklar, äger och förvaltar bostäder och samhällsfastigheter i Stockholmsregionen, Uppsala och Mälardalen. Genom vårt kunnande erbjuder vi hållbara och trygga boenden att trivas i under livets olika faser. Vi skapar värde för ägare och samhälle genom nöjda hyresgäster, tryggare och attraktivare bostadsområden och förtroendefulla partnerskap.
Heba grundades 1952 och är sedan 1994 noterade på Nasdaq Stockholm AB Nordic Mid Cap.
Läs mer på: www.hebafast.se

Läs mer om Heba Fastighets AB på Branschguiden

Senast från Fastighetssverige Plus

Fastighetsbolaget på frammarsch i textilstaden

Bolag Delar av Borås centrum står inför en spännande utveckling de närmaste åren då Pulsen Fastigheter ska förtäta med närmare 60 000 kvadratmeter bostäder och kommersiella ytor. Nyligen avslutades samrådet för den detaljplan som håller på att tas fram, och här berättar Pulsens vd Christer Södeliden mer om planerna för området – och hur bolaget siktar på att växa i övrigt framöver.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige