Image
Patrik Emanuelsson.
Patrik Emanuelsson. Bild: Heba

Heba ökar förvaltningsresultatet – sätter nya mål

Bolag Heba Fastighets AB fortsätter redovisa förbättrat resultat. Första halvårets förvaltningsresultat är 18,3 procent bättre än föregående år. Bolaget sätter i samband med Q2-rapporten nya finansiella mål.
Publicerad den 15 Juli 2021

Heba har satt nya finansiella mål och riktlinjer, där det övergripande målet är att öka lönsamheten genom tillväxt med finansiell stabilitet.

Målen:
Förvaltningsresultatet årligen ska öka med 10 procent.
Belåningsgraden över tid inte ska överskrida 50 procent.

Utdelningen årligen ska vara minst 70 procent av förvaltningsresultatet justerat för skatt.
Delårets resultat efter skatt ökade till 370,8 mkr jämfört med 72,8 mkr föregående år. Bolaget planerar för tillväxt med bibehållen finansiell ställning flera år framöver.

– Vi har startat en tillväxt som kommer pågå under många år framåt. Med vår liggande projektportfölj ska vi årligen kunna leverera en tioprocentig tillväxt på förvaltningsresultatet och samtidigt följa våra finansiella riktlinjer. Vi har förtydligat våra finansiella mål och planerar noga för att öka lönsamheten genom tillväxt med finansiell stabilitet, säger Patrik Emanuelsson vd, Heba.

Delårsresultatets förbättring bottnar i den växande projektportföljen samt helårseffekten av fjolårets tre nya fastigheter – ungdomsbostäder i Hökarängen och hyreslägenheter i Silverdal, Sollentuna samt i Täby Park. 2021 tar Heba ytterligare fyra nyproducerade fastigheter i bruk, i tre för Heba nya kommuner. Under andra kvartalet har två av dessa tillträtts, ett äldreboende i Näs Österåker och ett i Vallentuna. Under andra halvåret tillträder bolaget hyreslägenheter i Vallentuna samt i Norrtälje.

Under delåret har Heba lanserat sitt gröna finansiella ramverk som fick högsta betyg dark green på 5 av 6 kriterier vid oberoende klimat- och miljöforskningsinstitutet Ciceros granskning. Ramverket öppnade för en framgångsrik emittering av bolagets första gröna obligationer på 1 650 mkr.
Under andra kvartalet fick Heba också ISO-certifikat för miljö- och kvalitetsledningssystemen.

• Delårets resultat uppgick till 370,8 (72,8) mkr, vilket motsvarar 4,49 (0,88) kr per aktie.
• Förvaltningsresultatet uppgick till 106,9 (90,3) mkr.
• Hyresintäkterna uppgick till 216,7 (193,5) mkr.
• Driftsöverskottet uppgick till 150,0 (133,3) mkr.
• Värdeförändringar på fastigheter uppgick till 328,9 (36,2) mkr.
• Substansvärde (NAV) uppgick till 96,58 (82,21) kr per aktie vilket motsvarar en ökning med 17,5 procent.

- Nicklas Tollesson
nicklas@fastighetssverige.se

Ämnen

Heba Fastighets AB på Branschguiden

Heba är en långsiktig och erfaren fastighetsägare som utvecklar, äger och förvaltar bostäder och samhällsfastigheter i Stockholmsregionen, Uppsala och Mälardalen. Genom vårt kunnande erbjuder vi hållbara och trygga boenden att trivas i under livets olika faser. Vi skapar värde för ägare och samhälle genom nöjda hyresgäster, tryggare och attraktivare bostadsområden och förtroendefulla partnerskap.
Heba grundades 1952 och är sedan 1994 noterade på Nasdaq Stockholm AB Nordic Mid Cap.
Läs mer på: www.hebafast.se

Läs mer om Heba Fastighets AB på Branschguiden

Senast från Fastighetssverige Plus

Swedbank: Så kan hyreshöjningarna påverka inflationen

Ekonomi/Finansiering I fredags förra veckan var sista dagen för hyresvärdarna att skicka in framställan om hyresjusteringar inför 2023 års hyresförhandlingar. Fastighetsägarna Stockholm gick under september ut med en uppmaning om att fastighetsägare skulle efterfråga en hyreshöjning på 9,5 procent. Fastighetssverige har kollat närmare på hur det skulle påverka inflationen om Fastighetsägarna fick sin vilja igenom.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige