Image
Patrik Emanuelsson.
Patrik Emanuelsson. Bild: Locum

Fortsatt förbättrat förvaltningsresultat för Heba – höjer utdelningen

Bolag Heba Fastighets AB fortsätter redovisa ett förbättrat förvaltningsresultat. Fjärde kvartalets förvaltningsresultat är 16,8 procent bättre än föregående år. På helåret ger det en ökning om 4,8 procent.
Publicerad den 12 Februari 2021

– Under året har vi fortsatt arbeta offensivt med förvärv, markanvisningar och samarbeten, rådande pandemi till trots. Marknadens efterfrågan på hyresbostäder och samhällsfastigheter har aldrig varit större. Det ser vi tydligt på våra fastigheters värdeutveckling. Vid periodens utgång har fastighetsbeståndet ett värde om 12 046,2 miljoner kronor. Vi följer lagd strategi med full kraft och bör nå ett fastighetsvärde på 20 mdkr 2025, säger Patrik Emanuelsson, vd Heba.

Under Q4 har Heba tillträtt nybyggnadsprojekten med hyresrätter i Silverdal och i Täby Park samt fortsatt arbetet med utvecklings- och ROT-projekt. 1 600 lägenheter är under produktion. Av dessa kommer två äldreboenden och två hyresrättsfastigheter om cirka 350 lägenheter att färdigställas under 2021.

Under kvartalet har Heba även utökat samarbetet med Åke Sundvall Byggnads AB genom två tecknade avtal om projekt i Vårbergstoppen och i Framtidens Stora Sköndal. Bolagen har också fått en gemensam markanvisning i Skarpnäck. Heba har även förvärvat två fastigheter i nyproduktion i Vallentuna.

– Nu börjar vårt arbete för tillväxt i volym och intjäningsförmåga ge frukt. I liggande flerårsplan ser vi en ansenlig ökning i årlig intjäningsförmåga. Till och med 2025 bedömer vi en ökning av förvaltningsresultatet med 70 procent. Vi ska vara bäst i Sverige på att skapa trygga och attraktiva bostäder och livsmiljöer, säger Patrik Emanuelsson, vd Heba.

Hyresintäkterna uppgick till 393,8 (388,4) mkr.
Driftsöverskottet uppgick till 273,5 (261,1) mkr.
Förvaltningsresultatet uppgick till 187,3 (178,8) mkr.
Värdeförändringar på fastigheter uppgick till 743,8 (620,7) mkr.
Årets resultat uppgick till 718,2 (724,1) mkr, vilket motsvarar
8,70 (8,77) kr per aktie.
Substansvärde (NAV) uppgick till 91,95 (81,87) kr per aktie vilket motsvarar en ökning med 12,3 procent.
Styrelsen föreslår en utdelning om 1,30 (1,20) kr per aktie.

- Victor Friberg
victor@fastighetssverige.se

Ämnen

Heba Fastighets AB på Branschguiden

Heba är en långsiktig och erfaren fastighetsägare som utvecklar, äger och förvaltar bostäder och samhällsfastigheter i Stockholmsregionen, Uppsala och Mälardalen. Genom vårt kunnande erbjuder vi hållbara och trygga boenden att trivas i under livets olika faser. Vi skapar värde för ägare och samhälle genom nöjda hyresgäster, tryggare och attraktivare bostadsområden och förtroendefulla partnerskap.
Heba grundades 1952 och är sedan 1994 noterade på Nasdaq Stockholm AB Nordic Mid Cap.
Läs mer på: www.hebafast.se

Läs mer om Heba Fastighets AB på Branschguiden

Senast från Fastighetssverige Plus

Swedbank: Så kan hyreshöjningarna påverka inflationen

Ekonomi/Finansiering I fredags förra veckan var sista dagen för hyresvärdarna att skicka in framställan om hyresjusteringar inför 2023 års hyresförhandlingar. Fastighetsägarna Stockholm gick under september ut med en uppmaning om att fastighetsägare skulle efterfråga en hyreshöjning på 9,5 procent. Fastighetssverige har kollat närmare på hur det skulle påverka inflationen om Fastighetsägarna fick sin vilja igenom.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige