Image
Svante Bengtsson, vd Fastator
Svante Bengtsson, vd Fastator Bild: Fastator

Företagsparken rensar i portföljen

Transaktioner Fastators delägda innehavsbolag Företagsparken har under juni månad genomfört ett antal strategiska försäljningar av fastigheter för att renodla fastighetsportföljen.
Publicerad den 3 Juli 2023

Företagsparken är det största innehavet i Fastators portfölj och hade vid utgången av det första kvartalet 2023 ett totalt fastighetsvärde om 6,3 miljarder kronor. Fastator äger direkt och indirekt 53 procent av bolaget.

Företagsparken har under juni månad avyttrat icke strategiska fastigheter av varierad storlek i totalt sex orter runtom i Sverige. I Södertälje har en vakant fastighet med 27 000 kvadratmeter lokalyta avyttrats till Verdion i en försäljning som ökar den löpande intjäningen med 2,5 miljarder kronor per år, minskar bolagets ytmässiga vakans med drygt 20 procent och stärker kassalikviditeten med 132 miljoner kronor. Därutöver har ett antal mindre avyttringar med ett totalt fastighetsvärde om 59 miljoner kronor genomförts vilket stärkt kassan ytterligare.

Vidare har Företagsparken under juni månad utsett Erik Hamrin som ny vice vd och etablerat en egen förvaltningsorganisation som kommer att vara i full drift den 1 oktober 2023.

– Företagsparken fortsätter att exekvera på lagd strategi för tillväxt och stärkta nyckeltal. Nu följer man upp höstens riktade nyemission om 900 miljoner kronor med att frigöra ytterligare likvida medel samtidigt som den löpande intjäningen ökar. En mycket stark avslutning inför en välförtjänt sommarledighet, säger Svante Bengtsson, vd för Fastator.

- Redaktionen
red@fastighetssverige.se

Ämnen

Fastator på Branschguiden

Som det enda fastighetsnischade investmentbolaget på aktiemarknaden ger Fastator investerare och sparare en unik tillgång till fastighetssektorn som investeringsobjekt. Vårt spektrum av fastighetsrelaterade verksamheter skapar en bred portfölj, där investerare får möjligheten att exponeras mot flera olika delsegment på fastighetsmarknaden och samtidigt ta del av värdeutvecklingen i sektorn som helhet.
Fastators affärsidé är att bygga värde genom att starta och initialt driva bolag inom fastighetsrelaterade segment där vi ser goda tillväxtmöjligheter. Vi tar ett aktivt ägarska...

Läs mer om Fastator på Branschguiden

Senast från Fastighetssverige Plus

De är största fastighetsägarna på din semesterort

Lista Sommaren härjar för fullt och många strömmar till Sveriges semesterorter. Fastighetssverige har såklart gjort ett nedslag på några av de största semesterorterna – här får du svaret på vilka som är de fem största fastighetsägarna där du är!

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige