Image

Förbättrat från Heba

Bolag Hebas förvaltningsresultat för det andra kvartalet uppgick till 26 miljoner kronor (22,7). Ökningen är i huvudsak hänförlig till färdigställd nyproduktion i Råcksta samt färdigställda Rot-projekt vid Gullmarsplan.
Publicerad den 8 Augusti 2013

Hyresintäkterna uppgick till 61,8 miljoner kronor (57,2).

För halvåret uppgick hyresintäkterna till 123,4 miljoner kronor (114,6).
Driftsöverskottet uppgick till 71,1 miljoner kronor (63,0) och förvaltningsresultatet till 44,6 miljoner kronor (38,9).

Värdeförändringar på fastigheter uppgick till 37,4 (78,5) miljoner kronor och på räntederivat till 18,8 (4,2) miljoner kronor.

Periodens resultat efter skatt uppgick till 78,7 (89,8) miljoner kronor, vilket motsvarar 1,91 (2,18) kronor per aktie.

Substansvärdet uppgick till 80 (75) kronor per aktie.


- En kall inledning på året, höjda priser på fjärrvärme och ett något större fastighetsbestånd har medfört att kostnaderna för värme under perioden har ökat till 17,2 (15,0) miljoner kronor. Men bolagets investeringar tillsammans med en effektiv fastighetsförvaltning bidrar till att hålla ned kostnadsutvecklingen för drift och underhåll, skriver Lennart Karlsson i vd-ordet.

- Hebas pågående nyproduktion av 85 lägenheter i Annedal, kvartetet Agnes Cecilia, beräknas vara klart för inflyttning vid årsskiftet 2013/2014 och uthyrningsarbetet har påbörjats.

- Detaljplanen avseende nya bostäder i Gubbängen har överklagats och den planerade byggstarten förskjuts till någon gång under 2014. Hebas projekt i Norra Djurgårdsstaden planeras att starta under fjärde kvartalet 2014. Detaljplanen avseende nya gästforskarbostäder på Karolinska Institutets campus i Solna beräknas vara klar under våren 2014. Sammantaget omfattar Hebas planerade nyproduktion drygt 600 lägenheter.

- Bolagets Rot-plan fortskrider. Den pågående sista etappen (50 lägenheter) av Rot-renoveringen på Olaus Magnus väg vid Gullmarsplan, blir klar för inflyttning i november i år. I augusti påbörjas renoveringen av 18 lägenheter i Västertorp och under hösten påbörjar Heba Rot-renovering av 143 lägenheter på Lidingö.

- Nicklas Tollesson
nicklas@fastighetssverige.se

Ämnen

Heba Fastighets AB på Branschguiden

Heba är en långsiktig och erfaren fastighetsägare som utvecklar, äger och förvaltar bostäder och samhällsfastigheter i Stockholmsregionen, Uppsala och Mälardalen. Genom vårt kunnande erbjuder vi hållbara och trygga boenden att trivas i under livets olika faser. Vi skapar värde för ägare och samhälle genom nöjda hyresgäster, tryggare och attraktivare bostadsområden och förtroendefulla partnerskap.
Heba grundades 1952 och är sedan 1994 noterade på Nasdaq Stockholm AB Nordic Mid Cap.
Läs mer på: www.hebafast.se

Läs mer om Heba Fastighets AB på Branschguiden

Senast från Fastighetssverige Plus

Massot laddad inför Karlastadens utveckling: "En ny mittpunkt"

Bolag Daniel Massot är personen som ska leda utvecklingen av den nya stadsdelen Karlastaden på Lindholmen i Göteborg. För Fastighetssverige berättar han vad som lockade med rollen, vad han ser fram emot med projektet och hur man ska tackla byggutmaningar så som ökande priser och störningar i leveranskedjor.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige