Image
Joachim Kuylenstierna.
Joachim Kuylenstierna. Bild: Fastator

Fastator: Substans upp tio procent sedan Q3

Bolag Fastators substansvärde är nu uppe i 64,30 kronor per aktie (41,4), tio procent högre än i Q3-rapporten.
Publicerad den 21 Februari 2019

Kvartalet september - december
Periodens resultat 79,6 MSEK (21,0)
Resultat per aktie efter utspädning 5,60 kr (1,5)
Avkastning på eget kapital 9,2 % (4,1)
Substansvärde 901,5 MSEK (580,0)
Substansvärde per aktie efter utspädning 64,3 kr (41,4)

Perioden januari – december
Periodens resultat 321,5 MSEK (51,5)
Resultat per aktie efter utspädning 22,7 kr (3,7)
Avkastning på eget kapital 43,4 % (9,3)
Substansvärde 901,5 MSEK (580,0)
Substansvärde per aktie efter utspädning 64,3 kr (41,4)

Vd Joachim Kuylenstierna:
– Att sammanfatta 2018 är ett rent nöje. Fastator går urstarkt och helt enligt plan där ökat substansvärde är ett av många kvitton på vår framgång.

– Substansvärdet har under kalenderåret ökat med 55% från 580,0 MSEK till 901,5 MSEK, vilket ger ett substansvärde per aktie om 64,3 kr. Ett gott kvitto på vårt arbete. Ett annat är att vi under hösten omstrukturerade och förnyade vår obligation. Ett kvitto som visar både på stort intresse och tro på Fastator samt ger en förstärkt kassa för nya investeringar.

– Vårt största portföljbolag Offentliga Hus går från klarhet till klarhet. Även här trimmade VD Lars Holm in en ny organisation och fick rejäl vind i seglen med en värdetillväxt om 677 MSEK under kalenderåret. Med god fart fortsätter nu Offentliga Hus att bygga upp fastighetsvärdet med målet att börsnoteras.

– Med Industrisamhället (tidigare Portvakten Fastigheter AB) gick vi från 50%-delägande till 100%. Industrisamhället är ett snabbväxande fastighetsbolag, helt inriktat på så kallade stadsnära industriområden. Just de områden där en stor del av svensk välfärd skapas av små och medelstora företag. Med fullt ägande i Industrisamhället kan vi nu fokusera och sikta på en geografisk expansion och ta en större del av en marknad som innebär både god tillväxt och stabilitet, tack vare dessa områdens många olika verksamheter.

– Nordic PM är något av en strategisk hörnsten för Fastator och våra innehavsbolag. Som förvaltningsbolag med verksamhet över hela Sverige sköts alla fastigheter inom Fastator-sfären av Nordic PM, där bolaget visar god tillväxt både via våra innehavsbolag och av egen kraft.

– Under året har vi dessutom påbörjat ett mer aktivt marknadsarbete med att stärka respektive bolags varumärke, även här med ett långsiktigt perspektiv. Siffror må säga mycket, men att vara mer välkänd, omtyckt och skapa rätt magkänsla hos kunder är också något som levererar på sista raden.

– Så nu ser jag fram emot ett 2019 där Fastator ska leverera för såväl huvud som mage!

- Nicklas Tollesson
nicklas@fastighetssverige.se

Ämnen

Fastator på Branschguiden

Som det enda fastighetsnischade investmentbolaget på aktiemarknaden ger Fastator investerare och sparare en unik tillgång till fastighetssektorn som investeringsobjekt. Vårt spektrum av fastighetsrelaterade verksamheter skapar en bred portfölj, där investerare får möjligheten att exponeras mot flera olika delsegment på fastighetsmarknaden och samtidigt ta del av värdeutvecklingen i sektorn som helhet.
Fastators affärsidé är att bygga värde genom att starta och initialt driva bolag inom fastighetsrelaterade segment där vi ser goda tillväxtmöjligheter. Vi tar ett aktivt ägarska...

Läs mer om Fastator på Branschguiden

Senast från Fastighetssverige Plus

"Tillsvidare jobbar vi med nyckeltalen"

Bolag Det är ett hårt jobbande Trianon som arbetat för att förbättra kostnadskontrollen, öka hyresintäkterna och sänka nettoskulden. Nyckeltalen har stått i fokus och kommer göra så även framöver – iallafall till hösten. Bolaget gör vad de säger att de ska göra konstaterar vd Olof Andersson.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige