Image
Knut Pousette.
Knut Pousette. Bild: Nicklas Tollesson

Fastator gör bostadsinvestering i Mälardalen

Bostäder Tillväxtresan fortsätter med ytterligare en investering inom bostadssegmentet. Fastator blir den största enskilda investeraren i det nyetablerade Joint Venture-bolaget VreFast. Bolaget är inriktat på bostadsfastigheter primärt i Mälardalen med fokus på förvaltning, hållbarhet och driftoptimering.
Publicerad den 18 November 2021

Fastator gör därmed sin andra investering inom bostadsegmentet eftar att tidigare i år ha förvärvat 50% av SBK Svenska Bostadskompaniet AB med bostadsfastigheter i Skövde, Jönköping och Falköping.

VreFasts strategi är att långsiktigt äga och förvalta fastigheter som är geografiskt allokerade till pendlingsorter med god tillväxt och en diversifierad ekonomi. Bland övriga investerare finns grundarna av Vrenen som även kommer att ansvara för den operativa driften av VreFast.
Fastators nya JV-partner Vrenen grundades 2015 och har i två strukturer förvärvat fastigheter för cirka 1 200 MSEK. Vid avyttrande av dessa portföljer har en genomsnittlig avkastning (IRR) om 76% uppnåtts.

– Fastators tillgångsmassa har vuxit med 38% hittills i år. Samtidigt har det egna kapitalet ökat. Vi välkomnar Vrenen och har höga förväntningar då deras ledning tidigare har bevisat hög tillväxt. Vi ser fram emot att vara en del av denna tillväxt, kommenterar Knut Pousette, VD för Fastator.

Fastators tillgångar uppgick till 4,7 miljarder kronor per den 30 september 2021. Fastator har idag underliggande hel- eller delägda bolag med en gemensam balansomslutning om 12 miljarder kronor. Nu tillförs ytterligare ett.

- Anthon Näsström
anthon@fastighetssverige.se

Ämnen

Fastator på Branschguiden

Som det enda fastighetsnischade investmentbolaget på aktiemarknaden ger Fastator investerare och sparare en unik tillgång till fastighetssektorn som investeringsobjekt. Vårt spektrum av fastighetsrelaterade verksamheter skapar en bred portfölj, där investerare får möjligheten att exponeras mot flera olika delsegment på fastighetsmarknaden och samtidigt ta del av värdeutvecklingen i sektorn som helhet.
Fastators affärsidé är att bygga värde genom att starta och initialt driva bolag inom fastighetsrelaterade segment där vi ser goda tillväxtmöjligheter. Vi tar ett aktivt ägarska...

Läs mer om Fastator på Branschguiden

Senast från Fastighetssverige Plus

"Tillsvidare jobbar vi med nyckeltalen"

Bolag Det är ett hårt jobbande Trianon som arbetat för att förbättra kostnadskontrollen, öka hyresintäkterna och sänka nettoskulden. Nyckeltalen har stått i fokus och kommer göra så även framöver – iallafall till hösten. Bolaget gör vad de säger att de ska göra konstaterar vd Olof Andersson.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige