Image
Stefan Dahlbo, vd för Fabege.
Stefan Dahlbo, vd för Fabege. Bild: Fabege

Fabege rapporterar fortsatta värdeökningar

Bolag Fabege har beviljat uppskov av Q2-hyror om totalt 84 miljoner kronor varav 37 miljoner kronor avser övergång till månadshyror vilka förväntas inbetalas under andra kvartalet. Q1:s förvaltningsresultat var bättre än fjolårets, nettouthyrningen var positiv och Fabege redovisar värdeförändringar om över 1,8 miljarder kronor.
Publicerad den 21 April 2020

Q1-siffrorna:
• Hyresintäkterna minskade till 711 Mkr (718). Minskningen berodde på fastighetsförsäljningar. I identiskt bestånd ökade intäkterna med cirka 6 procent (19).
• Driftsöverskottet ökade till 520 Mkr (509). I identiskt bestånd ökade driftsöverskottet med cirka 9 procent (19).
• Överskottsgraden uppgick till 73 procent (71).
• Förvaltningsresultatet ökade till 369 Mkr (366).
• Realiserade och orealiserade värdeförändringar på fastigheter uppgick till 1 854 Mkr (1 324).
• Periodens resultat efter skatt uppgick till 1 574 Mkr (1 148), motsvarande 4:78 kr per aktie (3:47).
• Nettouthyrningen uppgick till 15 Mkr (-107).
• Soliditeten uppgick till 55 procent (52) och belåningsgraden uppgick till 32 procent (36).

Vd Stefan Dahlbo:
– Vi fick i slutet på januari in likviden för försäljningen av "DN-huset" på cirka 3,5 miljarder och hade vid slutet av kvartalet en belåningsgrad på 32 procent. Vi har med andra ord en väldigt stark balansräkning. Många av de fastighetsaffärer som gjordes under kvartalet på marknaden i Stockholm skedde dessutom på nivåer som var klart över våra värderingar vid årsskiftet. Lägg därtill till att vi har en bra uppsida i våra hyresomförhandlingar, i grunden starka och stabila hyresgäster, stor potential i våra pågående och framtida projekt samt en stark organisation så gick vi in i krisen väl rustade. Våra nyckeltal utvecklades under kvartalet väl och trots en mer försiktig marknad i slutet på kvartalet så steg våra värderingar.

– Nu gäller det att se till att gå ur krisen som ett än bättre bolag än vad vi var innan. Självklart berörs vi, oavsett hur starka vi är, av det som händer. Jag, och många av oss, har varit med om kriserna i slutet på 1980-talet, fastighetskrisen i början av 90-talet, rysslandskrisen, IT-bubblan, samt finanskrisen för drygt tio år sedan. Listan kan göras lång. Ingen kris har varit den andra lik, men ingen har varit så dramatisk som denna. Den har börjat som en hälsokris, som leder till en ekonomisk kris av, än så länge, oöverskådliga mått. Det mänskliga lidandet är stort och de ekonomiska konsekvenserna kommer att bli betydande. I många länder är det totalt stängt. Osäkerheten som är leder till kraftigt minskad konsumtion och investeringar. I princip blir det tvärstopp i ekonomin.

– Vi måste vara förberedda på lång tid av osäkerhet och att det kommer påverka vår vardag och vår verksamhet. Vi vet inte hur länge, men vi vet att det kommer ta slut. Vi arbetar intensivt med att tillsammans med våra hyresgäster ta oss igenom denna period.

– Vi står tillsammans inför många utmaningar i form av konjunkturnedgång, sannolikt en recession, hög arbetslöshet och utslagning av företag. Att regeringar och riksbanker snabbt agerar för att skapa stimulanser är avgörande för att mildra effekterna. Jag är glad och tacksam för att Fabege, som vi konstaterat, går in i detta starka. Vi är väl rustade för att, tillsammans med våra hyresgäster, ta oss igenom detta och att också kunna ta tillvara de möjligheter som en sådan här kris kan skapa. Vi skall dock göra det med stor respekt för situationen, individerna och samhället, samt med ödmjukhet.Vi arbetar, just nu framför allt från hemmen, för att bli än bättre och starkare när vi kommer ur krisen.

- Nicklas Tollesson
nicklas@fastighetssverige.se

Ämnen

Senast från Fastighetssverige Plus

Här är Örebros största fastighetsägare

Lista Fastighetssverige har kartlagt de tio största fastighetsägarna i landets tio största kommuner. I dag har turen kommit till Örebro, som med 156 987 invånare är landets sjätte största kommun enligt SCB.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige