Image
Bild: CC by 2.0: Pasi Mämmelä

Cushman & Wakefield: Sista kilometern ofta 50 procent av totala logistikkostnaden

Bolag Cushman & Wakefield lanserar idag logistikrapporten "Last Link" som visar att den sista kilometern i e-handelstransportkedjan ofta står för 50 procent eller mer av den totala logistikkostnaden, där hyreskostnader utgör i genomsnitt 4,3 procent.
Publicerad den 20 November 2019
Kristoffer Sandberg. Bild: Cushman & Wakefield
Kristoffer Sandberg.

Näthandeln ökar stadigt, så även i Sverige. Därför behöver större fokus läggas på kostnader knutna till varuleveranser och speciellt på det sista steget, från logistikdepåer och hem till beställande kund.

När konsumenternas förväntningar ökar avseende leveranser och hur snabbt de bör ske blir också risken av ineffektivitet i det sista steget större, vilket även ökar risken för högre kostnader. Ineffektiviteten som kan uppstå kan exempelvis bestå av att varan inte gick att leverera vid första försöket, att leveransrutter inte är optimerade samt att returer inte är integrerade i dessa leveransrutter.

Kristoffer Sandberg, Partner och ansvarig för logistiksegmentet för Cushman & Wakefield i Sverige säger:
– I Norden värdesätter konsumenter flexibilitet i leveranstiden mer än en snabb leverans, även om just kravet på en kortare leveranstid blir allt viktigare. Att kunna leverera enligt dessa faktorer påverkar attraktiviteten för logistikfastigheter positivt och vi på Cushman & Wakefield tror att ökad kunskap om hela kedjan bidrar till en fortsatt stark hyresutveckling för all form av logistik i Sverige även framöver.

Cushman & Wakefield har tillsammans med P3 Urban Logistics tagit fram en modell för att visa på den potentiella besparingen av att flytta logistikdepåer närmare slutkund, och där resultatet visar på en starkt positiv korrelation. Baserat på beräkningar utifrån data i London, Paris, Milano och Madrid, visar modellen att om en logistikdepå flyttas 20 minuter närmare slutkund så kan det på dessa orter generera besparingar om närmare 2 miljoner euro per år (4 miljoner euro per år i Paris).

I rapporten konstateras att placering av logistikdepåer närmare slutkunden ger minskade kostnader i den sista delen av leveranskedjan, detta trots högre hyror. E-handlare vittnar om att behovet av logistikdepåer i stadsnära miljöer är stort, men idag upplevs det svårt för fastighetsutvecklare att få ihop kalkylen för förvärv av attraktiv industrimark eftersom det än så länge saknas relevanta jämförelsehyror. Prognosen är dock att så snart de första stadsnära projekten är utvecklade spås logistik kunna utmana även befintliga fastighetssegment i dessa attraktiva lägen.

Potentialen att utveckla och stärka logistiksegmentet ytterligare är stor. Cushman & Wakefield har redan i den tidigare rapporten "The Changing Face of Distribution" konstaterat att om leveranser skulle ske med förarlösa fordon skulle transportdelen av den totala logistikkostnaden sjunka från 50 till 32 procent.

- Victor Friberg
victor@fastighetssverige.se

Ämnen

Cushman & Wakefield på Branschguiden

Cushman & Wakefield är ett ledande globalt fastighetsrådgivningsföretag som genom att omsätta idéer i handling, levererar betydande värde till fastighetsägare, investerare och hyresgäster. Cushman & Wakefield är bland de största fastighetstjänsteföretagen med 51 000 anställda på cirka 400 kontor i 70 länder. Under 2018 hade företaget en omsättning på 8,2 miljarder USD och ett tjänsteutbud som omfattar property-, facilities- och project management, uthyrning, capital markets, värdering och andra tjänster. För mer information, besök www.cushmanwakefield.om eller följ @Cus...

Läs mer om Cushman & Wakefield på Branschguiden

Senast från Fastighetssverige Plus

Pilotprojektets slutsats: Si och så med byggaktörsdrivna detaljplaner

Bygg/Arkitektur Stadsbyggnadsnämnden har i budget för 2020 och 2023 fått i uppdrag av kommunfullmäktige att pröva och utvärdera så kallade byggaktörsdrivna planprocesser. Slutsatserna har nu presenterats i ett utlåtande av stadsbyggnadskontoret, och man kan konstatera att det är högt och lågt i fynden från de tre pilotprojekten som staden använt sig av. Fastighetssverige berättar mer.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige