Image

Corem bygger 30 000 kvadratmeter i Västerås

Bygg/Arkitektur Corem har tecknat ett 15-årigt avtal med Svenska Retursystem och bygger en 30 000 kvadratmeter stor anläggning i Hacksta verksamhetsområde i Västerås.
Publicerad den 18 December 2015
Eva Landén. Bild: Corem
Eva Landén.

Det årliga hyresvärdet är cirka 16,2 miljoner kronor. I byggnaden ska Svenska Retursystem tvätta och distribuera returlådor och returpallar till dagligvaruhandeln och livsmedelsindustrin.

Corem kommer att förvärva cirka 66 000 kvadratmeter mark av Västerås Stad och uppföra Svenska Retursystems nya anläggning med Logistic Contractor som planerad totalentreprenör. Beräknad projektkostnad är cirka 215 miljoner kronor, varav förvärv av mark uppgår till drygt 16 miljoner kronor. Inflyttning är planerad till mars 2017. Byggnaden ska klassificeras enligt Green Building och alla materialval görs i enlighet med Sunda Hus databas över icke-miljöpåverkande ämnen.

Svenska Retursystem har idag fyra anläggningar, varav en är belägen i Corems fastighet Bråta 2:136 i Mölnlycke Logistikpark. Anläggningen i Västerås kommer att bli Svenska Retursystems största och hantera cirka 70 miljoner returlådor per år.

- Vi tycker det är mycket hedrande att vi fått förtroendet att uppföra Svenska Retursystems hittills största anläggning. Svenska Retursystem är ett intressant och expansivt företag som effektiviserar och miljöanpassar varuflöden för dagligvarubranschen. Vi ser Västerås som en intressant marknad och är glada över få ytterligare en enhet i en växande region, säger Corems vd Eva Landén.

- Vi ser fram emot ett utökat samarbete med Corem och att tillsammans säkerställa att detta viktiga projekt för Svenska Retursystems fortsatta tillväxt blir framgångsrikt, säger Anna Elgh, vd på Svenska Retursystem.

- Nicklas Tollesson
nicklas@fastighetssverige.se

Relaterade artiklar

Ämnen

Corem Property Group på Branschguiden

Corem är ett fastighetsbolag som förvärvar, förvaltar och förädlar fastigheter i attraktiva logistikområden i Sverige samt Danmark. Vårt mål är att vara det ledande fastighetsbolaget inom lager-, logistik och handelsfastigheter, något vi når genom att arbeta långsiktigt och vara en riktigt bra affärspartner till våra hyresgäster.

Våra fastigheter finns i lägen som är värdefulla för er som hyresgäst, kring Sveriges största städer och logistiska hubbar med närhet till de stora tillfartslederna.

Med drygt 1 380 tkvm i vår fastighetsportfölj kan vi erbjuda en mäng...

Läs mer om Corem Property Group på Branschguiden

Mer från Fastighetssverige

Fastighetssverige PLAY