Image
Jörgen Eriksson, vd för Catena.
Jörgen Eriksson, vd för Catena. Bild: Catena.

Catena ökade hyresintäkterna med tio procent

Bolag Den starka utvecklingen för Catena fortsätter med stabila kassaflöden och ett förvaltningsresultat som har ökat med 13 procent under perioden.
Publicerad den 28 Oktober 2021

Hyresintäkterna ökade med 10 procent till 1 027,3 Mkr (937,5).
Driftsöverskottet ökade med 9 procent till 821,3 Mkr (753,1).
Förvaltningsresultatet ökade med 13 procent till 610,9 Mkr (542,5).
Periodens resultat ökade till 1 614,7 Mkr (805,1), motsvarande ett resultat per aktie om 40,25 kr (21,36), varav värdeförändringar ingår med 1 411,6 Mkr (475,4).
Långsiktigt substansvärde EPRA NRV per aktie ökade till 292,75 kr (223,34).

Catenas vd Jörgen Eriksson kommenterar delårsrapporten:
– Långsiktiga och nära kundrelationer har visat sig vara en viktig framgångsfaktor och är ett arbetssätt som borgar för fortsatt lönsam tillväxt och en verksamhet i ständig utveckling.
– Vi verkar i ett sammanhang som otvetydigt innebär en påverkan på samhälle och miljö och vill därför driva på utvecklingen för ett, i alla delar, mer hållbart logistiskt nätverk. Arbetet har aktualiserats av lagstiftning och rapporteringskrav men framförallt finns ett starkt driv i hela Catenas organisation att leverera och ta långsiktigt ansvar för miljö och samhälle.

- Andreas Lithander
andreas@fastighetssverige.se

Ämnen

Catena AB på Branschguiden

Raka spåret till smartare logistik

På ett hållbart sätt och genom samarbete utvecklar vi på Catena effektiva logistikanläggningar som försörjer storstadsregioner i Skandinavien.
Vi erbjuder Sveriges bästa nät av moderna och strategiskt placerade fastigheter som erbjuder optimala förutsättningar för ett smartare lager- och varuflöde.

Genom proaktivt arbete och kontinuerlig bevakning av trender inom logistikmarknaden kan vi säkerställa att våra kunder är rustade för framtidens logistik.

Läs mer om Catena AB på Branschguiden

Annons Image

Senast från Fastighetssverige Plus

ChatGPT: "Proptech kommer revolutionera fastighetsbranschen"

Teknik "Den svenska fastighetsbranschen befinner sig för närvarande i en mycket aktiv fas." Så beskriver ChatGPT alltså läget just nu i fastighetsbranschen – sannolikt en bild som inte alla skulle känna igen sig i. Fastighetssverige bestämde sig för att ta reda på vilka andra insikter AI-assistenten har om den svenska fastighetsbranschen och framtiden för AI och proptech i den samma.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige