Image
Castellum, med vd Henrik Saxborn säljer i Sundsvall och köper i Linköping.
Castellum, med vd Henrik Saxborn säljer i Sundsvall och köper i Linköping. Bild: Lilium/Castellum

Castellum i bytesaffär – fem miljarder i fastighetsvärde

Transaktioner Castellum säljer hela sitt Sundsvallsbestånd för 3,3 miljarder kronor till Lilium. Samtidigt säljer Lilium sitt Linköpingsbestånd till Castellum för 1,6 miljarder kronor.
Publicerad den 21 Januari 2019
Annons
Image

– Linköping är en attraktiv regionstad där vi vill växa och utveckla vårt kunderbjudande. Den här affären gör oss till en av de två största aktörerna i staden och ger dessutom byggrättsmöjligheter i city. Med oss som partner kan befintliga och nya kunder växa och utvecklas, säger Henrik Saxborn, vd för Castellum AB.

De sex fastigheterna i Linköping är kontorsfastigheter om cirka 67 000 kvadratmeter, centralt belägna i nära anslutning till Castellums övriga fastigheter i Linköping. Förvärvspriset uppgick till 1 638 miljoner kronor inklusive omkostnader och bedömd uppskjuten skatt om totalt 87 miljoner kronor.

Hyresintäkterna fullt uthyrd bedöms uppgå till cirka 110 miljoner kronor. Ekonomisk uthyrningsgrad uppgår till 98 procent och genomsnittlig återstående kontraktslängd till 2,0 år. Försäljningen genomförs på en bedömd direktavkastning om 4,8 procent på nuvarande driftnetto efter administrationskostnader.
Försäljningspriset för fastigheterna, som omfattar 157 400 kvadratmeter kontor, i Sundsvall uppgick till 3 321 miljoner kronor efter avdrag för omkostnader och bedömd uppskjuten skatt om totalt 135 miljoner kronor. Underliggande fastighetspris uppgick således till 3 456 miljoner kronor vilket var i nivå med senaste värdering. Försäljningen genomförs på en direktavkastning om 5,0 procent på nuvarande driftnetto efter administrationskostnader. Resultatet kommer även påverkas av nedskrivning av goodwill om cirka 180 miljoner kronor samt en uppskjuten skatteintäkt om cirka 350 miljoner kronor. Alla medarbetare på respektive ort behåller sina nuvarande anställningar och övergår till den nya ägaren. Castellum har fackliga avtal och för dialog med berörda.

– Affären innebär att vi koncentrera vår portfölj till starkare tillväxtområden och städer. Castellums portfölj består fortsatt av den största noterade kontorsportföljen och en av de absolut största logistikportföljerna i Sverige. Det ligger i vår långsiktiga strategi att fortsätta växa och öka beståndets kvalitet och densitet genom såväl projekt som förvärv, säger Henrik Saxborn, vd för Castellum AB.

Peter Gotthardsson, Lilium styrelseordförande:
– Det är med stor glädje vi kan lämna nyheten om vårt förvärv av Sundsvalls mest värdefulla och samlade centrala fastighetsbestånd. Vi ser med tillförsikt fram emot att tillsammans med våra hyresgäster, Sundsvalls kommun och intresserade Sundsvallsbor kunna utveckla och förädla detta fina fastighetsbestånd ytterligare till gagn för utvecklingen av centrala Sundsvall. Det är också särskilt kul få välkomna ytterligare ett drygt tiotal nya medarbetare till Lilium.

Pangea var ensam rådgivare i affären.

Sundsvallsaffären i sammandrag:
Castellum avyttrar 20 fastigheter i Sundsvall; Hovrätten 2, Måsen 14, Järnvägsstationen 2, Idrottsparken 2,3, Borgaren 3, Byggmästaren 2, Guldsmeden 15, Herkules 2,8,9, Neptunus 5, Notvarpet 8, Nyttan 3, 6, Nyttan 7, Olympen 4, Stadshuset 2, Stuvaren 1, Tullpaviljongen 1.
Köpare: Fastighetsaktiebolaget Lilium
Försäljningspris netto: 3 321 Mkr
Frånträdesdag: 1 mars, 2019
Återstående genomsnittlig kontraktstid: 4,0 år
Hyresvärde: 258 Mkr
Större hyresgäster: Försäkringskassan, Bolagsverket
Uthyrningsbar area respektive uthyrningsgrad: cirka 157 400 kvm, 94 %

Linköpingsaffären i sammandrag:
Castellum förvärvar 6 fastigheter i Linköping; Amasonen 3, Ambrosia 6, Blandaren 18, Dalkullan 19, Djäknen 7, Duvan 18.
Säljare: Lilium
Förvärvspris netto: 1 638 Mkr.
Tillträdesdag: 1 mars 2019
Genomsnittligt återstående kontraktslängd: 2,0 år
Hyresvärde: 110 Mkr
Större hyresgäster: Skatteverket, Länsstyrelsen
Uthyrningsbar area respektive uthyrningsgrad: ca 67 000 kvm, 98 %

- Nicklas Tollesson
nicklas@fastighetssverige.se

Ämnen

Pangea Property Partners på Branschguiden

Pangea Property Partners är en oberoende corporate finance- och transaktionskonsult med fokus på den nordiska fastighetsmarknaden. Vi har stor vana av att driva igenom komplexa affärer, såväl större bolagsbildningar som försäljningar av fastighetsportföljer på låglikvida marknader. Det gör att vi kan hantverket och vet hur varje affär ska hanteras för att ge maximalt resultat för våra uppdragsgivare.

Pangea Property Partners har stor erfarenhet av affärer där nordiska fastigheter möter internationellt kapital. Vi har ett brett internationellt nätverk och över 40 procent...

Läs mer om Pangea Property Partners på Branschguiden

Senast från Fastighetssverige Plus

Hon föreslås bli ny vd för Stockholmshem

Bolag Nuvarande vd:n Anette Sand ska gå i pension vid årsskiftet – nu kan Fastighetssverige berätta vem som föreslås bli hennes ersättare.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige