Image
Rutger Arnhult, vd för Castellum.
Rutger Arnhult, vd för Castellum. Bild: Castellum

Castellum: Förvaltningsresultat per aktie upp 21 procent

Bolag Till följd av fjolårets stora förvärv redovisar Castellum ett rekord i resultat-tillväxt; förvaltningsresultatet stiger med 48 procent – per aktie 21 procent.
Publicerad den 25 April 2022

Q1-siffrorna:
• Intäkterna för perioden januari-mars 2022 uppgick till 2 193 mkr (1 502).

• Förvaltningsresultat 1 151 mkr (779), motsvarande 3,40 kr per aktie (2,82).

• Värdeförändringar på fastigheter 442 mkr (1 607) och derivat 1 366 mkr (19).

• Periodens resultat 3 613 mkr (3 840), motsvarande 10,68 kr (13,90) per aktie.

• Substansvärdet (EPRA NRV) 259 kr (220) per aktie, en ökning med 18 procent.

• Investeringar om 1 195 mkr (688) i befintligt bestånd, förvärv om 75 mkr (177) samt försäljningar om 2 302 mkr (9 879).

• Nettouthyrningen under perioden uppgick till 25 mkr (40).

Vd Rutger Arnhult:
– Fjolårets förvärv bidrar till rekordlyft i förvaltningsresultatet som ökar med hela 48 procent under första kvartalet till 1 151 mkr. Per aktie uppgick förvaltningsresultatet till 3,40 kr, som motsvarar en ökning om 21 procent.

– Den underliggande affären är stark med 4 procent högre hyresintäkter i jämförbart bestånd och en positiv nettouthyrning på 25 mkr. Trots stor oro i omvärlden startar Castellum året med det största resultatlyftet hittills i bolagets historia.

– Vi ser en stabil marknad och tydliga tecken på återgång till kontoren. Vår framgångsrika förvärvsstrategi i Norden – av Kungsleden i Sverige, ökat innehav av Entra i Norge och Kielo i Finland – ger resultat.

– Under inledningen på året har en ny ledningsgrupp utsetts som till fullo fokuserar på att samordna och optimera förvaltningen efter förvärvet av Kungsleden. Vi har med fjolårets förvärv blivit ett betydligt större bolag och är tveklöst det största kommersiella fastighetsbolaget i Norden. Jag är övertygad om att vår storlek och starka finansiella position kommer att gynna oss som bolag framöver. Det finns många fördelar för såväl aktieägare som kunder att Castellum växer. Större storlek och en utökad geografisk nordisk diversifiering sänker de väsentliga intäktsriskerna i vår affär. Vi blir med lägre risk samtidigt också en attraktivare motpart på de finansiella marknaderna vilket särskilt kommer att gynna oss i en något selektivare kapitalmarknad framöver.

– Efterfrågan på våra huvudmarknader är fortsatt god i synnerhet i region Väst som bidrar starkt under första kvartalet. I region Stockholm och i Finland är marknaden något mer avvaktande. I takt med återgången till kontoren räknar vi med högre efterfrågan. Sammantaget ökade vår uthyrningsgrad under det första kvartalet till 93,6 procent (92,9). Hyresintäkterna i jämförbart bestånd ökade med 4 procent till 1 827 mkr under det första kvartalet. Trots kraftigt ökade energipriser ökade driftsöverskottet med 2 procent tack vare framgångsrika omförhandlingar och nyuthyrningar.

– Castellum har till 99 procent indexkopplade hyresavtal, vilket gör att vi i princip erhåller full kompensation för inflation. Förvaltningsresultatet ökade med hela 48 procent till 1 151 mkr, den högsta ökningen hittills för Castellum. Per aktie uppgick förvaltningsresultatet till 3,40 kr, vilket motsvarar en ökning om 21 procent vilket är väl över målet om 10 procent årlig tillväxt.

– Utöver framgångsrika förvärv växer Castellum genom egen projektutveckling. Projektvolymen uppgår till 10,9 mdkr med projekt som Sjustjärnan - kontor i Malmö för E.ON, Götaland 5 – samhällsfastighet för Domstolsverket i Jönköping och Effekten 13 - kontorshus för Northvolt i Västerås. Dessa projekt har fina hållbarhetsbetyg, varav ett med betyg platinum och resterande med guld. Vi har stor potential i vår projektportfölj där ca 1 miljon kvm bedöms kunna starta under de kommande fem åren beroende på uthyrningstakt och framdrift i detaljplaner.

– Installationer av solceller ökar snabbt. Vid utgången av första kvartalet hade vi installerat 66 solcellsanläggningar på våra fastigheter, som producerar motsvarande 6 procent av Castellums totala elbehov. Antalet hållbarhetscertifieringar ökar också. 246 fastigheter är idag hållbarhetscertifierade, vilket motsvarar 61 procent av portföljens värde. Efter förvärvet av Kungsleden gick Castellums energiprestanda ner under det första kvartalet, men ligger fortfarande 41 procent lägre i energiförbrukning per kvadratmeter än branschsnittet. Fokus är nu på att förbättra energiprestandan i de förvärvade fastigheterna genom att driftoptimera samt öka de lönsamma energiinvesteringarna för att nå vårt klimatmål om att vara klimatneutrala till 2030.

– Castellum arbetar med en låg belåningsgrad och en långsiktigt stabil belåningsstruktur. Vid utgången av första kvartalet var belåningsgraden 37,3 procent. Räntetäckningsgraden på rullande tolvmånadersbasis uppgick till 5,0 ggr. Under kvartalet har Castellum återköpt totalt 12 miljoner aktier till en snittkurs på 226 kr vilket är 15 procent under vårt NRV per aktie om 259 kr.

- Nicklas Tollesson
nicklas@fastighetssverige.se

Ämnen

Senast från Fastighetssverige Plus

Efter jätteförvärvet – så vill Folksamgruppen fortsätta växa sin fastighetsportfölj

Bolag En av årets största affärer är ett faktum när Folksamgruppen, genom KPA Pension, köper Vasahuset i centrala Stockholm för tre miljarder kronor. Lars Johnsson, fastighetsdirektör på Folksamgruppen, berättar för Fastighetssverige om affären, bolagets fastighetsstrategi och var man letar efter nya förvärv.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige