Image

Bolag lanserar fördubblad byggaranti

Bygg Som första byggbolag i Sverige lanserar Arcona en tioårig byggaranti. Det innebär en fördubbling av garantitiden jämfört med den generella standarden ABT06.
Publicerad den 19 Maj 2011

Byggnader förväntas ha en mycket lång livslängd, och de flesta fastighetsägare har ofta en långsiktig vision för sitt ägande.

- Dagens byggaranti på fem år är ur ett livslängdsperspektiv kort. Därför har vi velat utveckla kvalitetstänkandet i byggbranschen samt göra fastighetsförädlingar tryggare, och i längden mer lönsamma för ägaren. Tioårsgarantin är ett djärvt steg i den riktningen, säger Jimmy Bengtsson, vd för Arcona.

Idag kan inbyggda svagheter falla utanför femårsgarantins ramar. Med tioårsåtagandet minimeras riskerna genom att Arcona i ett tidigt skede är med i valet av beständiga system och produkter. Fastighetsägaren får också aktiv hjälp av Arcona att driftsoptimera och följa upp det löpande underhållet av fastigheten under garantitiden. Detta säkerställer att fastigheten hålls i gott skick och att den får låga driftskostnader, vilket i förlängningen också ökar värdet.

- Eftersom vi på Vasakronan har ett stort fokus på livscykeltänkande välkomnar vi denna nyhet. Längre garantitider är en naturlig drivkraft för kvalitetshöjningar inom bygg- och fastighetsbranschen, säger Fredrik Wirdenius, vd för Vasakronan.

Arcona har sedan 1992 arbetat med Lean Construction, och var det första byggföretaget i Sverige som anammande det sättet att arbeta.
- Genom vårt konsekventa arbetssätt har långsiktighet och hållbarhet alltid varit centralt, också i samarbetet med våra partners. Det utgör grunden och förutsättningen för att kunna ta ett ökat ansvar och ge en fördubblad garantitid, säger Jimmy Bengtsson.

Arconas tioårsgaranti:
* Omfattar ny- och/eller ombyggnationer som utförs med Arcona på totalentreprenad.
* Bakom garantin finns en försäkring som garanterar åtagandet i förhållande till fastigheten.
* Genom att följa en underhållsplan under tidsperioden säkerställs att byggnaden/ombyggnationen hålls intakt.

Ämnen

Senast från Fastighetssverige Plus

Corem laddar förvärvsbössan

Bolag Coronapandemin fortsätter att sprida oro världen över och Corem påverkas av osäkerheten, men bedömer sig stå väl rustat och ha goda framtidsutsikter. Företaget har en stark balansräkning, låg belåningsgrad, en bra mix av hyresgäster och fastigheter i attraktiva lägen på tillväxtorter. Företagets vd Eva Landén berättar för Fastighetssverige hur de arbetar med förvärv.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige

Fastighetssverige PLAY