Image
Erik Selin, vd för Balder.
Erik Selin, vd för Balder. Bild: Balder

Balder ökar substansvärdet i delårsrapport

Bolag Under fredagsmorgonen presenterade Balder sina siffror för årets två första kvartal.
Publicerad den 15 Juli 2022

Sexmånadersperioden i korthet:
Förvaltningsresultatet hänförligt till moderbolagets aktieägare uppgick till 2 883 Mkr (2 249), vilket motsvarar en ökning per aktie med 28 % till 2,58 kr (2,01)
Långsiktigt substansvärde uppgick till 91,97 kr per aktie (69,69)
Hyresintäkterna uppgick till 5 057 Mkr (4 249)
Resultatet efter skatt hänförligt till moderbolagets aktieägare uppgick till 8 717 Mkr (4 877) motsvarande 7,79 kr per aktie (4,36)
Periodens förvaltningsresultat uppgick till 3 167 Mkr (2 538). Förvaltningsresultatet hänförligt till moderbolagets aktieägare ökade med 28 % och uppgick till 2 883 Mkr (2 249), vilket motsvarar en ökning per aktie med 28 % till 2,58 kr (2,01). I förvaltningsresultatet ingår intressebolag med 903 Mkr (570).

Periodens resultat efter skatt uppgick till 9 500 Mkr (5 514). Resultat efter skatt hänförligt till moderbolagets aktieägare uppgick till 8 717 Mkr (4 877), motsvarande 7,79 kr per aktie (4,36). Resultatet före skatt har påverkats av orealiserade värdeförändringar avseende förvaltningsfastigheter med 5 587 Mkr (3 075), realiserade värdeförändringar avseende förvaltningsfastigheter med 36 Mkr (116), resultat från försäljning av exploateringsfastigheter med 24 Mkr (37), värdeförändringar avseende räntederivat med 1 200 Mkr (327) samt resultat från andelar i intressebolag om 1 980 Mkr (1 070).

- Anthon Näsström
anthon@fastighetssverige.se

Ämnen

Senast från Fastighetssverige Plus

Acrinova tar sig an Nasdaqs huvudlista

Bolag Nästa vecka flyttas Arcinova upp på Nasdaq Stockholm. Det är ett betyg på att företaget går rätt väg, menar vd:n Ulf Wallén som inte tycks oroad av den senaste tidens turbulenta aktiemarknad.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige