Image
Annica Ånäs.
Annica Ånäs. Bild: Christoffer Edling

Atrium Ljungberg ökar förvaltningsresultatet

Bolag Atrium Ljungberg redovisar ett ökat förvaltningsresultat under första kvartalet jämfört med samma period året innan.
Publicerad den 12 April 2024

Hyresintäkterna uppgick till 755 miljoner kronor (712), en ökning med 6,0 procent mot föregående år. Väntade hyresintäkter var 757 miljoner kronor, enligt Factsets konsensus. För jämförbart bestånd steg intäkterna 4,9 procent.

Driftnettot uppgick till 541 miljoner kronor (489), en ökning med 10,6 procent mot föregående år.

Förvaltningsresultatet uppgick till 373 miljoner kronor (326), en ökning med 14,4 procent mot föregående år. Utfallet var högre än Factsets analytikerkonsensus som låg på 345 miljoner.

Realiserade värdeförändringar i fastigheter uppgick till 0 miljoner kronor (-6). Orealiserade värdeförändringar i fastigheter uppgick till -7 miljoner kronor (-401). Orealiserade värdeförändringar i derivat uppgick till 160 miljoner kronor (-252).

Resultatet före skatt var 529 miljoner kronor (-355).

Resultatet efter skatt blev 406 miljoner kronor (-292) och resultat per aktie uppgick till 3,22 kronor (-2,32).

Nettouthyrningen för perioden uppgick till -13 miljoner kronor (8), varav bolaget sagt upp -8 miljoner kronor (-3), där merparten avser avflyttning inför kommande projekt.

Långsiktigt substansvärde per aktie låg på 262,99 kronor (266,70). Vid årsskiftet var nivån 262,11 kronor.

– Vi är på botten av lågkonjunkturen men trots den dystra ekonomin finns det affärer att göra och hyresnivåerna är stabila. Att i dessa tider leverera ett ökat förvaltningsresultat om 14 procent är starkt, säger Annica Ånäs, vd för Atrium Ljungberg.

Hon uppger vidare att det råder fortsatt en känsla av osäkerhet på marknaden, där behovet av flexibilitet står högt på agendan. Många företag har svårt att bedöma framtida behov av kontorslokaler och processerna för att skriva ett nytt hyresavtal är långa.

– Lägre räntor och en återhämtning i ekonomin bör stimulera efterfrågan. Frågan är dock inte enbart kopplad till konjunktur utan kan även vara en strukturell förändring utifrån vilken roll kontoren kommer att spela i framtiden. Här blir läge och sammanhang helt avgörande och i den kontexten är vår stadsutvecklingsstrategi starkare än någonsin, säger Ånäs.

- Redaktionen
red@fastighetssverige.se

Ämnen

Senast från Fastighetssverige Plus

Wanngård (S): "The sky is not the limit"

Stockholm Så ser finansborgarrådet Karin Wanngård (S) i Stockholm på hur bostadsbyggandet ska kunna ta fart igen. Samtidigt erkänner hon att stadens egna mål på ett stort antal bostäder i stadens egna bolag är svåra att nå. – Vi är i en lyckosam situation i Stockholm, med privata fastighetsbolag som är välkapitaliserade, säger hon.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige