Image
Planerade utbyggnadsområden inom Vision Älvstaden Göteborg.
Planerade utbyggnadsområden inom Vision Älvstaden Göteborg. Bild: Göteborgs stad

Älvstaden: Föreslår ny detaljplan för Skeppsbron och ny fördelning i Frihamnen

Bygg/Arkitektur Fastighetskontoret i Göteborg har kommit med ett antal förslag för att få ekonomin i projekt Älvstaden i balans.
Publicerad den 20 Oktober 2020

Fastighetsnämnden och fastighetskontoret har sedan flera år tillbaka ansvaret för exploateringsekonomin i staden. I maj gav kommunstyrelsen ett uppdrag till fastighetsnämnden att ta fram en ekonomisk åtgärdsplan för Älvstaden som då hade ett uppskattat underskott på cirka 2 miljarder kronor.
Åtgärdsplanen omfattar Älvstadens sju delområden: Centralen, Backaplan, Frihamnen, Lindholmen, Södra Älvstranden med Masthuggskajen och Skeppsbron, samt Gullbergsvass och Ringön.

Fastighetskontoret har tillsatt en arbetsgrupp för att samla in och analysera bland annat de ekonomiska underlagen för de sju delområdena. Uppdraget har pågått under cirka tolv veckor.

Målet med åtgärdsplanen för Älvstaden är att ha en exploateringsekonomi i balans, det vill säga det ska gå plus minus noll.
I det tjänsteutlåtande som presenterats för fastighetsnämnden fanns det med olika alternativ på åtgärder för att uppnå en exploateringsekonomi i balans. Fastighetskontorets bedömning är att det i första hand är tre områden, Skeppsbron, Frihamnen och Backaplan, där det behövs nya beslut för att förbättra Älvstadens exploateringsekonomi. Här är några exempel:

• För Skeppsbron rekommenderas att en ny detaljplan tas fram med tydligt fokus på en ekonomi i balans.
• I Frihamnen föreslås fördelningen 60 procent bostadsrätter och 40 procent hyresrätter då mark för bostadsrätter har ett högre marknadsvärde. I tidigare planering har funnits en 50-procentig fördelning. Vidare anser fastighetskontoret att exploateringen i nuläget ska begränsas till områdets inre delar, det vill säga en del av området.
• Vad gäller Backaplan är rekommendationen att ta ett aktivt ställningstagande för att säga upp tomträttsavtalen för tomträtter Väster om Kvillebäcken. Detta för att kunna använda marken bland annat för kommunal service (exempelvis förskola, skola, idrott, äldreboende).

På fastighetsnämnden den 19 oktober rapporterade fastighetskontoret resultatet av uppdraget genom ett tjänsteutlåtande. Fastighetsnämnden beslutade att godkänna rapporteringen av uppdraget och nu går ärendet vidare till kommunstyrelsen för beslut. I övrigt tog fastighetsnämnden inte ställning till de åtgärdsalternativ som presenterades i tjänsteutlåtandet.

- Nicklas Tollesson
nicklas@fastighetssverige.se

Ämnen

Partnertext

Framtidens laddsystem för elbilar

Presenteras av ChargeNode

Annons Image
Annons Image

Senast från Fastighetssverige Plus

Så vill Heimstaden växa i Örebro

Bolag Heimstaden sätter ner en ny nål på sin Sverigekarta. När man nu äntrar Örebro berättar Kent Persson, samhällspolitisk chef på Heimstaden, om stadens utveckling och om bolagets tillväxtplaner i Örebro.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige

Fastighetssverige PLAY