Image
Akademiska Hus gör rekordstor energibesparing.
Akademiska Hus gör rekordstor energibesparing. Bild: Akademiska Hus

Akademiska Hus gör rekordstor energibesparing

Bolag Energimarknaden har nyligen genomgått en turbulent tid med kraftigt höjda elpriser och risk för effektbrist i södra Sverige. Genom en kombination av snabba åtgärder, långsiktigt arbete och framgångsrikt samarbete med Sveriges lärosäten, kan Akademiska Hus nu redovisa en minskad elanvändning med drygt tio miljoner kWh från oktober 2022 till mars 2023 jämfört med samma period föregående år.
Publicerad den 24 April 2023

Energiläget i Europa var under hösten och vintern mer utmanande än på mycket länge. Det gjorde att regeringen i september beslutade att statliga myndigheter ska redovisa och vidta åtgärder för att minska sin elanvändning, ett beslut som även omfattar majoriteten av Akademiska Hus kunder - Sveriges universitet och högskolor.

Sedan många år arbetar Akademiska Hus aktivt med att göra sina byggnader så energieffektiva som möjligt och bolaget är på god väg att nå sitt mål om att minska mängden levererad energi med 50 procent till år 2025 jämfört med år 2000, där el är en viktig faktor. När en potentiell energikris stod för dörren kraftsamlade bolaget och intensifierade det arbetet ytterligare.
– Vi är stolta över att i en svår energisituation ha kunnat bidra med både kortsiktiga och långsiktiga lösningar. Tack vare ett nära samarbete med våra kunder har vi nationellt sett lyckats minska vår elanvändning med 10 miljoner kWh under det senaste halvåret. Det tar oss ett steg närmare en klimatneutral verksamhet och visar att vi tillsammans kan göra stor skillnad, säger Andreas Kupenberg, direktör för Teknik och Service på Akademiska Hus.

För att på kort tid åstadkomma en så stor elbesparing har Akademiska Hus kartlagt vilka ellaster som går att stänga av eller styra mer effektivt, utan att störa kundernas verksamhet. De kortsiktiga åtgärderna har bland annat handlat om att stänga av utrustning och belysning, ändra drifttider på ventilation och sänka inomhustemperaturen. Samtidigt har bolaget genomfört och ibland tidigarelagt mer långsiktiga åtgärder. De lärosäten där elanvändningen har kunnat minska som mest är Lunds universitet och Göteborgs universitet, där minskningen har skett med 1,9 respektive 1,6 miljoner kWh under perioden.

Stort fokus har dessutom lagts på att tillsammans med sina kunder hitta energitjuvar i lokalerna och komma med enkla tips på hur de studenter och forskare som vistas i miljöerna kan bidra till att energi sparas. Bland tipsen fanns att stänga och släcka i rum som inte används, stänga dragskåp i labben, inte öppna fönster och att sitta ihop med andra.
– Vi har mött ett fantastiskt engagemang hos verksamma på lärosätena och jag hoppas att de beteendeförändringar som vi nu har sett blir bestående. Vi ser fram emot att fortsätta vårt långsiktiga hållbarhetsarbete i tätt samarbete med våra kunder för att tillsammans skapa än mer klimatsmarta och energieffektiva campus runt om i landet, säger Andreas Kupenberg.

- Redaktionen
red@fastighetssverige.se

Ämnen

Senast från Fastighetssverige Plus

Hållbarhetschefen: "Vi kan inte lagstifta engagemang"

Bolag Det är frivilligheten som gör platssamverkan lyckad. Det menar Mia Häggström, hållbarhetschef på Fabege. Just nu pågår en statlig utredning för en lagstiftning som undersöker frågan om att göra platssamverkan obligatoriskt för att öka tryggheten i den byggda miljön och arbeta brottsförebyggande. – Risken är att det blir ineffektivt och dyrt.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige