Image

JLL: 2010 blir ett turbulent år

RAPPORTER Jones Lang LaSalle bedömer att 2010 kommer att bli ett turbulent år som kommer att sätta många av marknadens aktörer under press. Här sammanfattar JLL år 2009 och blickar framåt mot 2010.


Kraftig ökning av antalet förmedlade lägenheter

BOSTÄDER Under 2009 ökade Stockholms bostadsförmedling antalet förmedlade lägenheter med 21 procent jämfört med året innan. Totalt förmedlades 9202 lägenheter.


JLL räknar med ökad transaktionsvolym 2010

RAPPORTER Jones Lang LaSalle räknar med att den europeiska transaktionsvolymen kommer att landa på 85 miljarder euro år 2010, en ökning med 20 procent jämfört med år 2009. Detta enligt den nya rapporten "Capital markets outlook 2010 – Uneven Terrain".


Transaktionsvolym 2009: 53 miljarder kronor

RAPPORTER Transaktionsvolymen på den svenska fastighetsmarknaden uppgick under 2009 till cirka 53 miljarder kronor. Handeln ligger i linje med den efter IT-krisen i början av 2000-talet, enligt Savills Sweden. En av trenderna i fjol var att bostadsfastigheternas betydelse ökade.


Kraftig ökning av antalet tomma lägenheter

RAPPORTER 34 000 hyreslägenheter gapade tomma i Sverige i september 2009, en ökning med 28 procent jämfört med föregående år.


Bra transaktionsmarknad trots bilkrisen

RAPPORTER Trots den ekonomiska krisen och de neddragningar som har skett inom fordonsindustrin i regionen, så har transaktionsmarknaden för fastigheter i Stor-Göteborg överraskat positivt under 2009.
- I dagsläget är vi faktiskt redan tillbaka på de transaktionsvolymer vi hade i början av 2008, före finanskrisen, säger DTZ:s Patrik Lundström.


"För snabb räntehöjning hotar uppgången"

RAPPORTER Den svenska ekonomin har påbörjat en långsam återhämtning, men beroendet av fortsatt låga räntor och statliga stödåtgärder är stort. Därför kan en alltför tidig höjning av räntan sätta stopp för den bräckliga uppgången pekar Fastighetsägarna Stockholm på i sin senaste konjunkturprognos.


Peab faller på rapport

RAPPORTER Peab presenterar en rapport som inte motsvarade analytikernas förväntningar. Aktien föll på onsdagseftermiddagen med sju procent efter att rapporten kom.


Bra resultat av Balder

BOLAG Balder rapporterar ett resultat efter skatt på 99,8 miljoner kronor årets tredje kvartal (-104).
Orealiserade värdeförändringar påverkade resultatet negativt med -5,4 miljoner kronor (-43,1).


Starkt resultat av Brinova

RAPPORTER Brinova presenterar ett stabilt resultat för årets tredje kvartalet. Nettoresultatet för perioden uppgick till 77 miljoner kronor, att jämföras med 48 miljoner kronor för motsvarande period förra året.


Nollkvartal för Allokton

RAPPORTER Alloktons resultat efter skatt det tredje kvartalet i år blev 0,4 miljoner kronor (-267,5 motsvarande period förra året).
Intäkterna har ökat och driftskostnaderna minskat.


2010 blir ett mörkt hotellår

RAPPORTER 2010 blir ett sämre år för hotellbranschen än 2009.
- Hotellbranschen i Sverige är på väg in i krisen, inte på väg ut ur den, säger Pandox vd Anders Nissen.


Lidingö bäst i Stockholm

RAPPORTER Lidingö toppar Fastighetsägarna Stockholms årliga undersökning om fastighetsföretagarklimatet. Gotland återfinns på en klar sista plats.


Vasakronan fortsätter att skriva ner

RAPPORTER Vasakronan ökar sitt driftnetto och vakanserna är oförändrade i den senaste delårsrapporten. Bolaget skriver ner sina fastighetsvärden med 284 miljoner kronor.


Positivt från Heba

RAPPORTER Heba redovisar ett resultat efter finansiella poster, exklusive värdeförändringar, om 25,5 miljoner kronor för årets tredje kvartal, en ökning med 15 procent jämfört med motsvarande period förra året, då resultatet var 22,1 miljoner kronor.


Ny rapport: Ökad framtidstro bland investerare

RAPPORTER DTZ:s senaste marknadsundersökning, \″Property Investor Confidence Index\″, bjöd i oktober på flera positiva signaler i fastighetsinvesterares syn på den svenska fastighetsmarknaden.


Minskat minus för Hufvudstaden

RAPPORTER Hufvudstaden minskar sitt minusresultat från förra årets nio första månader med 50 miljoner kronor.


Positivt från Skanska

RAPPORTER Skanska redovisar ett resultat före skatt på 1 525 miljoner kronor för årets tredje kvartal.
Motsvarande period förra året var resultatet 1 652 miljoner kronor, men årets resultat är avsevärt högre än analytikernas förväntningar, som låg på knappt 1 150 miljoner kronor.


Starkt resultat av Wallenstam

RAPPORTER Wallenstam redovisar ett positivt resultat för årets nio första månader. Bland annat ökade resultatet efter skatt med 46 miljoner kronor, jämfört med motsvarande period förra året.


Vändning i Stockholmskonjunkturen

RAPPORTER I den sista konjunkturbarometern för Stockholm under 2009 kan Handelskammaren konstatera att det har vänt inom många branscher och sektorer. Konjunkturindikatorn för tredje kvartalet 2009 stärks från -5 till 3.
Situationen för näringslivet har stabiliserats och ekonomin växer igen. Ljuspunkterna finns i att uppdragsverksamheten, där företagstjänster ingår, stärks rejält och att handeln visar på ljusare siffror.